Как ротацията на работните места може да помогне на бизнеса ви

Как ротацията на работните места може да помогне на бизнеса ви

Ако вашата компания може да отдели време, ресурси и дисциплина за това, програма за ротация на работните места може да повиши производителността на екипа ви и организационната приемственост.

Практиката на ротация на работното място е популярен начин за разпределяне на персонала там, където това е най-необходимо. Освен това се въвежда цикличност на служителите чрез различни роли в екип, отдел или организация с основната цел кръстосано обучение, пише онлайн изданието business.com.

Когато обмисляте да установите ротация на работата в рамките на вашия бизнес, важно е да разберете плюсовете и минусите на този тип програми.

Какво е ротация на работните места?

Ротацията на работното място най-често се използва в малки компании, където служителите трябва да носят много дини под една мишница. Ротацията на длъжността е практиката да се излагат някои или всички служители на множество роли в организацията. Тоест, освен че притежават и овладяват собствената си роля, служителите получават (и често се обучават) и на други позиции в рамките на компанията.

Тези ротации са временни и служителите се връщат към първоначалните си работни места.

Най-общо казано, има две различни цели за практиката да се "въртят" служителите на дадена позиция. Едната е краткосрочната ротация, която позволява на служителите да погледнат бизнеса от друга гледна точка и да развият по-силна, по-информирана оценка за ролята на другите в компанията. От своя страна това директно подхранва непрекъснатата среда за изграждане на екип и помага на колегите да се запознаят помежду си, дава представа за предизвикателствата и уникалните перспективи, които другите имат, както и за това как процесите на компанията функционират от гледна точка на множество отдели.

Вторият вид ротация на работата е по-широко използваният, тъй като той има практическо приложение и функционална подкрепа за определени позиции. Ротациите на работни места, които се фокусират върху кръстосаното обучение. Целта е заместващите да влязат в основни роли, когато е необходимо. Това също така запълва потребностите от планиране на приемствеността в технически или трудно изпълними роли, които трябва да бъдат добре позиционирани за бъдещи промени в персонала.

Този тип ротация на работа, подобно на първия вид, помага за обогатяване и разширяване на опита на служителите, като същевременно укрепва плановете за непрекъснатост на бизнеса на компанията.

Предимства на ротацията на служителите

Има много предимства от ротацията на работното място както за служителите, така и за техните работодатели. Докато разработвате програма за ротация на работа, не забравяйте, че не можете просто да я направите веднъж или два пъти без да се фокусирате допълнително върху нейната сложност и значение. Ротацията на длъжности трябва да бъде постоянна, последователна и целенасочена програма за обучение и развитие на компанията.

Тази програма обогатява опита на служителите и развива непрекъснатост на бизнеса, насърчава професионалното развитие и внася динамика в управлението на персонала, укрепва работата в мрежа на служителите и увеличава уменията им, дава им почивка от ежедневните им задължения, показва им какви са другите роли в компанията, подготвя ги за критични ситуации.

Потенциални недостатъци на ротацията на работните места

Много от недостатъците са пряко свързани с непоследователно или краткосрочно планиране на ротацията на работното място.

Някои служители може да се разочароват, когато научат, че не могат веднага да сменят работата си или да се обучават на пълно работно време за желаната работа. Отнема време и усилия за прилагане на тези практики.

Ротацията може да е невъзможна за всички работни места в компанията. Отделно тя рядко сработва за проблемни служители и преместването им из отделите не винаги дава резултат. Възможностите може да не са еднакво достъпни за всички членове на екипа. Кръстосаното обучение трябва да се извършва последователно, за да има изобщо някаква стойност.

Кръстосано обучените служители може да не се чувстват уверени в своите резервни роли, ако ротациите на работни места не са чести или достатъчно ефективни. Честотата на грешки може да се увеличи, тъй като кръстосано обучените служители не са толкова запознати със задълженията си.

Ротацията на работа не работи за всеки бизнес. Претеглете плюсовете и минусите, за да определите дали това е осъществима опция за вашата компания.

Как да организирате ефективна и работеща програма за ротация на работните места

В зависимост от размера, ресурсите и уникалните нужди на вашата компания, може да използвате различни подходи, за да създадете своя собствена програма.

На първо място, получете одобрението на всички служители. Без солидна лидерска подкрепа и съвместни инвестиции програмите за ротация на работните места никога не продължават дълго. Всеки член на ръководството на вашата компания трябва наистина да вярва в нейната стойност и уместност.

Комуникирайте с цялата компания за програмата за кръстосано обучение. Обяснете подробно, отговорете на всички въпроси, обяснете какво, как, кога и защо.

Разработете (гъвкава) фирмена политика. Изключително важно е цялостната практика на ротация на работното място да бъде възможно най-справедлива и организацията да може да реагира всякак.

Определете всички основни роли и критичните нужди на всяка роля. Една от най-често срещаните ранни стъпки в този процес е идентифицирането кои позиции са най-важните за привличане на "резерви". Извършете анализ на работата за подобни длъжности във фирмата. Когато кръстосаното обучение има за цел да създадете "резерви", добра идея е да се търсят хора в роли, които са най-близки или имат някакво техническо припокриване с ролята, която се нуждае от покриване.

Създайте (или актуализирайте) длъжностните характеристики. Поддържайте тези описания актуални, докато длъжностите се развиват, тъй като те ще бъдат компасът на служителите при опит за кръстосано обучение.

Разработете график за обучение или наблюдение. За всяка позиция, за която вашата организация иска да обучи членове на екипа, разработете писмена програма (или план), за да сте сигурни, че всички критични аспекти на работата са адекватно покрити.

Организирайте процес по подбор. Преди кръстосано обучение, ориентирайте се и подгответе приемащите служители.

Оценете процеса, особено при всяко събитие за кръстосано обучение. Винаги оценявайте своите методи и практики в реално време. Направете подобрения. Награждавайте, признавайте и измервайте напредъка и успеха. Насърчавайте всички, които участват в програмата. Ако я направите желана практика или възможност, програмата за ротация на работното място ще привлече вниманието на служителите, които искат да се обучават в други роли във вашата организация.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.