Как обучението, основано на умения, подкрепя икономиката и кариерата

Как обучението, основано на умения, подкрепя икономиката и кариерата

Пандемията катализира нов начин на учене и се появи повишена нужда от висококвалифицирани служители в редица индустрии. В резултат на това много завършили гимназия следват нетрадиционни образователни пътеки, като 73% от гимназистите вярват, че директният път към кариерата е от решаващо значение при обмислянето на образование след средно образование.

Възрастните, особено работещите в по-технически области, търсят продължаване на образованието, за да придобият уменията, необходими за напредък в кариерата си.

Междувременно организациите намират обучението, базирано на умения, също за ценно, като много организации съобщават, че професионалното сертифициране повишава доверието в надеждността, знанията и компетентността на техния персонал, пише Forbes.

Тъй като студентите балансират възможностите за кариера и изискванията на ежедневния живот с ученето, те се нуждаят от гъвкавост, за да получат и изградят умения, подходящи за техните текущи или желани кариери. И тъй като те претеглят различните съществуващи образователни възможности, нетрадиционните образователни възможности, които предлагат обучение, базирано на умения, играят важна роля за повишаване на готовността на работната сила сред всички видове учащи.

Преди традиционното четиригодишно висше образование беше позиционирано като единствената жизнеспособна опция за студенти, които искат да изградят успешна кариера. За да успеят в днешната икономика, учащите трябва да усвоят технически умения чрез продължаващо образование, което може да не включва традиционна степен.

Обучението, основано на умения, предоставя на студентите възможност да развият силна академична основа, като същевременно осигурява реален опит на работното място.

Ето три причини, поради които обучението с придобити умения е важен двигател за кариерно развитие и помага за икономическия растеж.

Институциите за висше образование трябва да осигурят повече гъвкавост за традиционните и нетрадиционните учащи се да следват желаната кариера. Във време, когато на уменията се придава същото доверие като на образованието при наемането на работа, нетрадиционните учащи имат възможност да напреднат в кариерата си благодарение на достъпността на обучението, която я нямаше преди.

Институциите за висше образование трябва да работят в подкрепа на нетрадиционните учащи се чрез включване на модели за обучение, базирани на умения, които са адаптивни въз основа на нуждите на индустрията и работодателя.

Чиракуването представлява една форма на обучение, базирано на умения, което насърчава учениците да продължат образованието си, без да се налага да следват в университет. Тези програми предоставят практически опит в ученето, който образователните институции могат да интегрират в своята академична рамка, за да задоволят желанието за учене и трупане на опит в конкретна професия или умение.

Обучението, основано на умения, повишава доверието на работодателите и служителите в индустриите с голямо значение. Възможностите за учене на умения се предлагат в различни индустрии, за да се задоволи необходимостта от изпълнение на критични работни роли в едно все по-технологично напредващо общество. Индустрии като инженерство, киберсигурност и технологии изискват уменията на служителите да бъдат възможно най-актуални. Моделите на практическо обучение предоставят на учащите обучението и уменията, от които се нуждаят, за да бъдат опитни в съответните си индустрии.

Тъй като търсенето на работа в индустрии с голямо значение продължава, работодателите търсят служители с различно образование, за да помогнат за заемането на отворени позиции в техните компании, според проучване на Harvard Business Review и Emsi Burning Glass. На практика висшите учебни заведения могат да действат като трамплин за нетрадиционни студенти да придобият набор от умения и да се присъединят към работната сила с по-бързи темпове.

Обучението, основано на умения, помага за преодоляване на празнините във възможностите и увеличаване на разнообразието в работната сила. Учебните програми, базирани на компетенции, са жизнено важна част от работната сила и имат ключов принос за икономиката.

Повишената осведоменост и признаване на тези кариерни пътища също позволява на компаниите да наемат по-разнообразни таланти, за да насърчат иновациите и креативност.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.