Човешкото общуване ще става все по-важно на работното място с напредъка на технологиите, според проучване

Човешкото общуване ще става все по-важно на работното място с напредъка на технологиите, според проучване

Уменията за работа с изкуствен интелект (AI) ще бъдат жизненоважни за бъдещето на работния свят и повечето служители искат да бъдат обучени в използването на AI. Това не означава обаче, че човешките умения ще станат демоде.

Технологиите заменят много технически умения, затова личностните умения (soft skills) ще стават все по-важни. Общо 61% от работещите хора смятат, че човешкото общуване е по-важно на работното място от AI. С това твърдение са съгласни най-вече хората, които работят в областта на технологиите. Над две трети от тях вярват, че личностните умения са водещите.

Това показват данните от мащабно представително проучване на лидера в HR решенията Adecco Group. То е проведено сред 30 000 души от 23 държави и целта му е да изследва промените в пазара на труда от гледна точка на служителите в компаниите.

Данните от проучването показват още, че емоционалната интелигентност, съпричастността, активното слушане и уменията за междуличностното общуване е най-малко вероятно да бъдат заменени от AI.

"Все повече компании са осъзнали нуждата да инвестират в обучения за служителите си за използването на изкуствения интелект. Технологиите ще помогнат за оптимизация на много процеси вътре в организациите, както и ще подобрят ефективността в работата на служителите. Но също така не трябва да забравят, че те трябва да развиват и уникалните човешки умения на служителите си. Създаването на екипност и принадлежност, изграждането на правилните лидерски качества при мениджърите, представянето на ясен път за кариерно развитие са задължителни въпреки променящия се работен свят", коментира Надежда Василева, изпълнителен директор на "Adecco България".

Проучването показва още, че за две трети от хората по света изкуственият инетлект ще окаже позитивно въздействие върху тяхната работа и професия. Само 7% са на мнение, че той е заплаха и неговото внедряване може да доведе до загуба на работата им.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.