Бизнесът се насочва към инвестиции, сливания и придобивания през 2022 г.

Бизнесът се насочва към инвестиции, сливания и придобивания през 2022 г.

Докато светът навлиза в нова фаза на глобалната COVID-19 пандемия, по-голямата част от изпълнителните директори са готови да ускорят плановете за инвестиции, сливания и придобивания (M&A) в стремежа си към растеж на компаниите, които управляват. Това показват данните от първото проучване на EY, световен лидер в сферата на одита, данъците, финансовите консултации и сделки, за 2022г. - CEO Outlook. То отразява мнението на над 2000 изпълнителни директори от целия свят за техните перспективи, предизвикателства и възможности през 2022 г.

Повече от половината от респондентите в проучването (54%) заявяват, че ще дадат приоритет на инвестициите в съществуващ бизнес, дигиталната трансформация и устойчивостта. Освен това повече от три четвърти (79%) от изпълнителните директори са коригирали или планират да коригират веригата си на доставки, за да помогнат за намаляване на разходите и минимизиране на рисковете от бъдещи прекъсвания на дейността на компаниите.

След рекордната година, в която бяха реализирани сливания и придобивания на стойност 5 трилиона щатски долара, транзакциите ще останат изключително важен инструмент за главните изпълнителни директори през 2022 г., допълвайки други области на инвестиции. Близо две трети (59%) от респондентите очакват компаниите им да извършват придобивания през следващите 12 месеца - спрямо 48% в началото на 2021 г.

Инвестиционните планове на главните изпълнителни директори обаче могат да не се осъществят, поради външни рискове за техния бизнес. Повечето от анкетираните (87%) изразяват притеснения от нарастващите цени на суровините и определят търговското напрежение (18%), въздействието на изменението на климата (17%) и нарастващата конкуренция (13%) като най-критичните рискове за бъдещ растеж на техния бизнес.

"Изпълнителните директори са винаги нащрек, когато става въпрос за инвестиции. В същото време въздействието на крехката глобална среда и нарастващите разходи за правене на бизнес - от нарастващата инфлация до нарастващите енергийни разходи - ги държат будни през нощта. Сливания и придобивания ще останат ключов лост в инвестиционния инструментариум на главните изпълнителни директори. След рекордните постижения миналата година, много от тях ще се съсредоточат върху интегрирането на активи, придобити през последните 12 месеца, но намеренията за придобиване ще останат на високи нива и през 2022 г.", казва Андреа Герцони, заместник-председател на EY Global - "Стратегия и транзакции".

Какви са перспективите за M&A през 2022 г.?

През следващите 12 месеца главните изпълнителни директори ще се фокусират върху сделки, които ще подобрят оперативните възможности (26%), социално-екологичния им отпечатък (ESG) и устойчивостта (20%) на компаниите им.

Проучването на EY показва, че най-предпочитаните дестинации за придобивания през 2022 г. са САЩ, Обединеното кралство, Китай, Индия и Германия. Топ 3 секторите, в които се очакват тези сделки са технологиите, здравеопазването и модерното производство.

Помолени да идентифицират водещите тенденции на пазара за сливания и придобивания през 2022 г., главните изпълнителни директори споделят, че очакват увеличение на конкурентното наддаване (72%), силно присъствие на фондовете за дялово инвестиране като придобиващи (70%), увеличаване на междусекторното (68%) и трансгранично (65%) сключване на сделки, както и повече мегасделки (56%).

"Изпълнителните директори виждат сливанията и придобиванията като основен катализатор за постигане на дългосрочните стратегии за растеж. След съставянето на редовно правителство и заявените планове за структурни реформи, вярвам, че инвестиционният интерес към България ще се засили. Промяната във веригите на доставки с цел осигуряването на по-голяма устойчивост на бизнесите все още не е приключила и страната ни може да се възползва от тези глобални промени. Както показа и прочуването ни, един от приоритетните сектори за инвестиции, сливания и придобивания през 2022 г. ще е технологичният. В тази област България продължава да стои като атрактивна дестинация на световната карта.", коментира Диана Николаева, съдружник и лидер на отдел "Стратегия и сделки" за EY Bulgaria, Северна Македония, Албания и Косово.

Според проучването целите за ESG и устойчивост на бизнесите стават все по-важни за изпълнителните директори. 99% от анкетираните казват, че включват тези два фактора в своите стратегии за закупуване, докато 6% от респондентите споделят, че са се оттеглили от сделки през последната година поради опасения, свързани с ESG.

Разходите за фокусиране върху устойчивостта създават напрежение на главния изпълнителни директори с някои инвеститори

Насочването към устойчива трансформация е всъщност голямата промяна в бизнес света след Конференцията на ООН за изменението на климата през 2021 г. (COP26). Докато растежът на приходите остава ключов двигател, над три четвърти от изпълнителните директори (82%) идентифицират ESG факторите като изключително важни, когато става въпрос за вземане на стратегически решения. Освен това 28% от респондентите в проучването ясно идентифицират лидерството в устойчивостта като конкурентно предимство.

В същото време обаче 65% от респондентите признават, че са срещнали съпротива от инвеститори и акционери относно стратегията си за преход към устойчивост; и почти една четвърт (21%) казват, че инвеститорите не показват подкрепа за дългосрочни инвестиционни планове или че са фокусирани върху тримесечните печалби.

"Изпълнителните директори са готови да насочат своите организации към курс, който трябва да осигури трайни ползи за акционерите и обществото. Това, което се откроява, е необходимостта от привеждане в съответствие между мисленето на главния изпълнителен директор и това на инвеститорите, когато става въпрос за приоритизиране на устойчивостта. Съпротивата от инвеститори и акционери поради високите разходи и съмнения относно дългосрочната възвръщаемост може да провали плановете на главните изпълнителни директори и да постави организациите им от страната на губещите.", допълва Андреа Герцони.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.