Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | September 24, 2018

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

Райфайзенбанк очаква 4% ръст на БВП на България през 2017 г.

Райфайзенбанк очаква 4% ръст на БВП на България през 2017 г.
Miglena Ivanova

Икономиката на България ще нарасне с 4% през тази година, прогнозира Райфайзенбанк в месечния си макроанализ.

Растежът ще се определя от отреблението на домакинствата и брутното образуване на основен капитал, стимулирани от по-ниските лихви по депозити и кредити. Нетният експорт ще остане положителен, но с по-слабо влияние, посочва икономическият анализатор на банката Емил Калчев.

От страна на предлагането и през второто тримесечие най-солиден принос за растежа на БВП, който достигна 4,2% в реално изражение за периода, имаше секторът на услугите (2.3 пр.п.), следван от индустрията (1.2 пр.п.) и селското стопанство (0.1 пр.п.). Очаквано в сектора на услугите водещ принос имаха операциите с недвижими имоти (0.7 пр.п.), финансовите и застрахователните дейности (0.4 пр.п.), и търговията и ремонтът на автомобили, хотелиерството и ресторантьорството (0.4 пр.п.).

„Картината на приносите на отделните групи услуги отразява случилото се в този сектор през второто тримесечие на годината – по-активни покупки на недвижими имоти и автомобили, поради ниските лихви по депозитите и кредитите, на фона на растящи работни заплати. Съответно на това развитие се наблюдаваше и ръст на кредитирането и финансовите дейности“, коментира Калчев.

Паричната статистика на БНБ отново отчита ръст на кредитите към бизнеса и домакинствата с общо 3.8% на годишна база към юли, което представлява растеж за десети пореден месец. В рамките на тази тенденция това бе третият най-висок ръст (4.3% за май и 4.0% за април 2017 г.). При кредитите към нефинансовите предприятия годишният ръст беше 2.8%, докато кредитите към домакинствата повишиха равнището си от юли миналата година с 5.5%.

„Депозитите през юли отново бележат годишен ръст – със 7.1%. При депозитите на домакинствата ръстът беше 5.6%, а тези на нефинансовите предприятия 10.6% – отново двуцифрен растеж под нивото от 10.0% за десети пореден месец. Последното сигнализира за това, че ръст на инвестициите в икономиката, движен от частните инвестиции, все още предстои, тъй като двуцифреният ръст на фирмените депозити говори за затруднен инвестиционен процес от страна на бизнеса“, казва още Калчев.

Добави коментар