Толерантността на българите зависи от страната на произход на имигрантите

sn6

Това съобщи Йордан Боянов, координатор на проект "Национална информационна кампания за правата на имигрантите и по-доброто им възприемане от българското общество"

Според Йордан Боянов, координатор на проект "Национална информационна кампания за правата на имигрантите и по-доброто им възприемане от българското общество" българите като цяло са толерантни към чужденците, но има случи, в които отношението към имигрантите е обидно и неприемливо. „В голяма степен това зависи от коя страна идват самите имигранти, като дискриминация има основно към чернокожите и имигрантите от мюсюлмански страни", коментира той пред Дарик радио.

Проект "Национална информационна кампания за правата на имигрантите и по-доброто им възприемане от българското общество" цели да информира за равните права на имигрантите с тези на българските граждани. „С реализирането на информационна кампания в по-големите градове, искаме да покажем, че имигрантите в своето ежедневие се сблъскват със същите проблеми като нашите, и че те са едни от нас", сподели Йордан Боянов.

В рамките на дискусия за правата на имигрантите и техните трудности, своя живот на чужденка в България разказа американката Сара Перин която за първи път идва у нас през 1999 година. Според нея съществен проблем за имигрантите е намирането на нужната информация на едно място. „Обикалянето от една институция в друга отнема много време, а процесът за получаване на всички необходими документи е много бавен и отнема няколко месеца", коментира Сара.

През месец юни имигрантите ще имат възможността да се срещнат с представители на българските институции и да коментират с тях своите проблеми и права на национален форум, който ще се проведе в София като част от дейностите по проект "Национална информационна кампания за правата на имигрантите и по-доброто им възприемане от българското общество".

Проектът изпълнява от „Интернешънъл Трейнинг енд Дивелопмънт Център" ООД и се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейски фонд за интеграция на граждани на трети страни. Той е с продължителност 5 месеца, а общата му стойност е 79 967,47 лева.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския фонд за интеграция на граждани на трети страни, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Интернешънъл Трейнинг енд Дивелопмънт Център" ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и Договарящия орган.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.