Очаква се засилване на сливанията и придобиванията в биотехнологичния сектор

Очаква се засилване на сливанията и придобиванията в биотехнологичния сектор

Секторът на биотехнологиите отдавна се характеризира с постоянни иновации, бърз технологичен прогрес и непоколебим ангажимент за борба със заболяванията. Всичко това е свързано със склонността на сектора към съвместни начинания и сливания и придобивания (M&A).

Перспективите за сключване на споразумения и обединяване на усилията с големи фармацевтични центрове постоянно разпалват амбициите както на малките, така и на средните биотехнологични предприятия. Сътрудничествата и сделките за сливания и придобивания са станали толкова дълбоко вкоренени в биотехнологичния пейзаж, че действат като жизненоважна сила, задвижваща иновациите и разширяването, пише genengnews.com.

Традиционно сделките за сливания и придобивания в областта на биотехнологиите са съсредоточени около лицензионни споразумения. Те обаче еволюират и вече обхващат по-широк набор от стратегии. Те включват придобиване на авангардни технологии, използване на силата на анализа на данни и приемане на иновативни платформи, които улесняват персонализираната медицина и рационализират процеса на откриване на лекарства.

Въпреки че през последните години се наблюдава забележимо забавяне на предприятията за сливания и придобивания в сектора, има наченки промяна на хоризонта и тя бързо наближава.

През следващите години патентите за много лекарства от най-високо ниво, които в момента са сред единствените възможности за лечение на преобладаващи заболявания, ще изтекат. Това ще ускори интензивното съперничество от страна на производителите на генерични и биоподобни медикаменти. Затова и наблюдатели прогнозират скок на сливанията и придобиванията и консолидация на пазара.

Връзката между патентните проблеми и увеличената активност на сливания и придобивания е добре документирана във фармацевтичната индустрия. Академичните изследвания също многократно показват, че когато фармацевтичните компании се изправят пред изтичане на патенти, те са склонни да търсят убежище в сделки за сливания и придобивания.

"Значителен брой хитови лекарства ще изгубят своята изключителност през следващите пет години и очакваме, че генеричната и биоподобната конкуренция ще бъде особено ожесточена и интензивна поради натиска за ограничаване на разходите", съобщава Fitch Solutions.

"Очакваме сливанията и придобиванията да се увеличат и консолидацията на пазара да се засили в краткосрочен до средносрочен план, тъй като фармацевтичните компании се обръщат към придобивания, за да поддържат постоянен поток от приходи и да се предпазят от изтичането на патентите", допълват от Fitch Solutions.

В сложната сфера на фармацевтичната индустрия значението на сливанията и придобиванията се съревновава с това на научните открития. Много новаторски фармацевтични продукти дължат съществуването си на стратегически сливания и придобивания, които позволиха тяхното създаване и въвеждане на пазара.

Друга движеща сила зад променящия се пейзаж на биотехнологичните сливания и придобивания е непрекъснатият поток от научни пробиви и технологични иновации. Пресечните точки между области като геномика, изкуствен интелект и прецизна медицина доведоха до появата на нови терапевтични подходи и по-задълбочено разбиране на биологията на болестта.

Биотехнологичните компании сега се стремят да се възползват от този напредък чрез стратегически партньорства, сътрудничества и сделки за сливания и придобивания. Например нарастващият акцент върху технологиите за редактиране на гени доведе до няколко придобивания с висок профил. Компаниите се състезават да осигурят интелектуална собственост, талант и платформи, които им позволяват да използват потенциала на генното редактиране за терапевтична употреба.

По подобен начин напредъкът в науката за данните и изчислителната биология подтикна сътрудничеството между биотехнологичните фирми и компаниите за технологии за данни, тъй като индустрията признава значението на вземането на решения, базирани на данни, при разработването на лекарства.

Инвеститорите, които управляват рисков капитал, следят тези промени в пейзажа на биотехнологичните сливания и придобивания поради потенциала за значителна възвръщаемост на инвестициите. Инвеститорите също стават все по-претенциозни, като се концентрират върху компании, които предлагат иновативни технологии и лекарства с обещаващи резултати в клинични изпитвания.

Стартиращите биотехнологични фирми, които се привеждат в съответствие с развиващата се динамика на индустрията, е по-вероятно да привлекат интереса на рискови капиталисти, които искат да инвестират в следващата вълна от трансформиращи здравни решения.

Пътят към тези стратегически придобивания често включва високи разходи. Премиите за биофармацевтични придобивания често са надхвърляли 100%, отчасти водени от значителното финансиране, което биотехнологичните компании са получили от публични пазари и частни инвеститори. Тези стабилни оценки наложиха по-високи парични оферти от потенциални купувачи, което доведе до сделки на висока стойност със зашеметяващи ценови етикети.

Освен това, водещи фармацевтични корпорации и частни капиталови компании притежават значителни капиталови резерви, готови за внедряване. С патенти на стойност над 100 милиарда долара, които изтичат до 2030 г., фармацевтичната индустрия се нуждае от по-задълбочен, по-стабилен и по-устойчив процес и предприемачите и инвеститорите трябва да се възползват от възможността.

Въпреки че пътят напред може да е непредсказуем, фундаменталната динамика на сектора на науките за живота е готова да подхрани ренесанс в сливанията и придобиванията.

Ако искате да научите повече за тенденциите в здравеопазването и фармацевтичната индустрия, посетете Pharmacy&Healthcare Community Day - конференция, организирана от сп. Enterprise! Вижте повече за програмата, лекторите и темите на сайта на форума ТУК!

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.