Министерството на иновациите и ЕК ще си сътрудничат в сферата на зеления водород

Министерството на иновациите и ЕК ще си сътрудничат в сферата на зеления водород

Меморандум за сътрудничество между Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" (ГД ЕФК) към Министерството на иновациите и растежа и Съвместното предприятие "Чист водород" към Европейската комисия бе подписан от заместник-министъра на иновациите и растежа Веселина Минчева.

Официалната церемония се състоя в Брюксел в рамките на форума "Дни на Европейските водородни долини", съобщават от пресслужбата на ведомството.

Меморандумът има за цел изграждането на партньорски механизъм между различните европейски програми, насочени към подкрепата на новите технологии, в т.ч. и на водородните технологии. Чрез сътрудничеството ще се повиши значително участието на български предприятия и научни организации в конкурсите за финансиране на изследователски и демонстрационни проекти към Съвместното предприятие "Чист водород".

"Партньорствата за развитие на водородната икономика и подпомагане на прехода към зелена икономика са изключително важни за стимулирането на иновациите, запазването на конкурентоспособността в бъдеще, повишаването на икономическия растеж и създаването на нови работни места", коментира при подписването зам.-министър Минчева.

Тя подчерта, че за да се осигури пълна верига за доставка на водород, трябва първо да се увеличат максимално инвестициите в научни изследвания и иновации в чист водород.

Поканата за сключване на Меморандума е в резултат на одобрената от ЕК кандидатура на ГД ЕФК към Министерството на иновациите и растежа, в качеството ѝ на Управляващ орган на програмата "Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация" (ПНИИДИТ), по проекта "Техническа помощ за генериране на взаимодействие с държавите-членки и регионите" (TA4Synergies) на Съвместното предприятие "Чист водород".

Един от заложените приоритети в ПНИИДИТ е насърчаването на зеления преход чрез реално прилагане на устойчиви политики, включително развитие на чистите технологии, кръговата и нисковъглеродна икономика.

С подкрепата на Съвместното предприятие "Чист водород" и ПНИИДИТ ще се реализира първата водородна долина в България - проектът ZAHYR, в региона на Стара Загора. Неговата цел е да постави началото на изграждането на дълготрайна водородна икономика не само в региона, но и на територията на цялата страна. Ще бъде разработен модел за производство, съхранение, пренос и използване на водород с оглед оптимизиране на инвестициите като ключов параметър за финансовата им жизнеспособност.

Междувременно от понеделник, 17 юни, в София влезе в движение първия водороден автобус на Балканите. До 20 юни автобусът ще се движи безплатно по маршрута на тролейбусна линия 9. На 21 юни автобусът ще участва във водороден информационен ден в Пазарджик, на 26 юни - в Стара Загора.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.