Когато фабриката се учи да вижда

Когато фабриката се учи да вижда

ПР публикация

Автор: ЦСБ Систем

Модерни хранително-вкусови предприятия произвеждат неимоверно много продуктови и процесни данни. Те обаче стават ценни едва когато се въвеждат, анализират и обработват автоматично. Тук междувременно индустриалната обработка на изображения предлага няколко интересни възможности за приложение, а и бъдещето на технологията е интересно.

В една умна фабрика вече не е важно само да се въвеждат и обработват ефективно данни. Едва когато данните могат да бъдат оценявани директно в процеса и по този начин да могат да бъдат автоматизирани операции като сортиране на суровини или готови продукти, тогава потенциалът на данните наистина ще бъде използван в производството.

Ключова технология за целта е индустриалната обработка на изображения. Тя обещава голям напредък на ефективността навсякъде, където при количественото измерване на структурирани събития човешкото око достига своите граници. При осигуряване на качеството например ползите за клиента са очевидни:

  • Бързи и безконтактни оценки положително-отрицателно
  • Визуално откриване на чужди тела
  • Разпознаване на деформации
  • Измерване на процентите мускулна маса и мазнини в месото
  • Възможно в бъдеще: проверка спазването на стандарти за хуманното отношение към животните

Икономически интересни сценарии на употреба

В контекста на умната фабрика за храни индустриалната обработка на изображения постига много повече. Според експерти и практици от бранша тя значително подобрява както икономичността на процесите, така и обработката на информация в хранително-вкусовия бранш: директно на стоковия вход суровините могат да се класифицират според цели на употреба. При това решаващи сa преходите към главните системи: предаде ли системата резултатите от измервания и грешки по-нататък, тогава управлението на съоръженията може да транспортира суровините в правилния склад. ERP софтуерът предприема едновременно автоматизирано оценяване на доставчика и предоставя на закупуването съвсем бързо най-важните данни.

Също и на стоковия изход вече не трябва всеки полуфабрикат или продукт да устоява на човешката преценка, а на значително по-точния поглед на модерните системи с камери. Какво означава това за процесите в една хранително-вкусова фабрика е ясно: чрез автоматизирания процес се дава възможност за по-голяма оперативна ефективност, квотата на грешки намалява драстично и Вашите служители са свободни от монотонна работа.

Чрез технологията с камерата се правят големи скокове в ефективността също и при разпознаването на опаковъчни единици. Така може бързо и автоматично да се въвежда например върнатият амбалаж: идентифициране, броене, документиране - всички тези работни стъпки още днес вече могат да се извършват чрез обработка на изображения едновременно и без ръчни усилия.

Ключова технология за умната фабрика

Технологията наречена също и "компютърно зрение" още днес предлага значителни възможности, които производителите на храни могат да използват бързо и сравнително изгодно.

Бъдещото развитие в областта също е интересно, тъй като в момента се разискват много нови сценарии на приложение на индустриалната обработка на изображения - примерно във взаимодействие с роботи, сензори и изкуствен интелект. Още сега е сигурно, че тя се е наложила като ключова технология в умната фабрика за храни.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.