ЕК отваря достъпа до суперкомпютрите на ЕС за стартиращи компании

ЕК отваря достъпа до суперкомпютрите на ЕС за стартиращи компании

Европейската комисия (ЕК) и Съвместното предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии (СП EuroHPC) поеха ангажимент да отворят и разширят достъпа до суперкомпютрите на световно равнище, с които разполага Европейският съюз (ЕС), за стартиращи европейски предприятия с проекти в областта на изкуствения интелект (ИИ), малките и средни предприятия (МСП) и по-широката общност с интерес в областта на ИИ.

Разширяването на достъпа до суперкомпютри от световна класа ще повлияе положително на по-нататъшното разработване и по-мащабно прилагане на модели на ИИ. Така ще се скъси времето за обучение от месеци или години на седмици, пише economy.bg.

Различни субекти от ЕС с дейност и интереси в областта на ИИ и високопроизводителните изчислителни технологии (ВИТ) ще си сътрудничат тясно, за да стимулират революционните иновации и да повишат конкурентоспособността на европейската промишлена екосистема в областта на ИИ. Това ще ускори развитието на ИИ и ще позиционира Европейския съюз като световен конкурентоспособен лидер.

ЕС е сред лидерите в областта на суперкомпютрите в световен мащаб. Благодарение на усилията на СП EuroHPC три от суперкомпютрите на ЕС са на световно равнище — LEONARDO, LUMI и MareNostrum5. С предстоящото нарастване на капацитета на СП EuroHPC за постигане на производителност от порядъка на екзафлопс и повече със суперкомпютрите на консорциума JUPITER и JULES VERNE, които имат тази производителност и чиято мощ ще нарасне още повече при работа с модели на ИИ, европейският ресурс в областта на суперкомпютрите ще играе ключова роля в създаването и обучението на всеобхватни основни модели на ИИ.

С подкрепата на Комисията държавите, които участват в съвместното предприятие EuroHPC, ще ускорят научните изследвания, развойната дейност, демонстрационните дейности и усилията за внедряване, свързани с европейската инфраструктура за суперкомпютри. Този ангажимент има за цел да допринесе за постигането на общата цел на Съюза — създаване на надеждна и отговорна глобална екосистема на ИИ.

Ето някои конкретни стъпки в тази посока:

-лансиране на съревнованието Мащабен ИИ — голямото предизвикателство, което стартира днес и представлява сътрудничество, в което водеща роля им финансираният от ЕС проект AI-BOOST, а СП EuroHPC осигурява достъп до европейските суперкомпютри. Идеята е да се насърчи широкото участие на европейски стартиращи предприятия с опит в широкомащабни модели на ИИ. От победителите се очаква да предоставят разработените модели с лиценз с отворен код за нетърговска употреба или като публикуват резултатите от своите научни изследвания. В края на съревнованието ще бъдат избрани максимум 4 обещаващи европейски стартиращи предприятия в областта на ИИ, които ще получат достъп до съоръженията със суперкомпютри на EuroHPC с цел насърчаване разработването на широкомащабни модели на ИИ в Европа. Победителите ще си поделят наградата от 1 млн. евро;

-отваряне на достъпа до капацитета на европейските суперкомпютри: Стартиращите предприятия с проекти в областта на етичния и отговорен ИИ ще получат достъп до съоръженията, което ще им позволи да обучават ефективно своите модели с помощта на европейските суперкомпютри;

-подобрени дейности и услуги: СП EuroHPC ще спомогне за подобряването на дейностите и услугите, които използват ВИТ, за да създаде условия за разработване на надежден ИИ в Европа. Целта е всички ангажирани с тематиката на ИИ да получат по-широк достъп до тези технологии и да се насърчи оптималното им използване за научни и промишлени иновации.

Освен това, като част от работната програма на Комисията за 2024 г., ще се предложат промени в Регламента относно съвместното предприятие EuroHPC, за да гарантираме устойчив и траен достъп до капацитета на европейските суперкомпютри за европейските стартиращи предприятия в областта на ИИ.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.