Близо три четвърти от професионалистите в България използват изкуствен интелект

Близо три четвърти от професионалистите в България използват изкуствен интелект

Общо 73% от професионалистите в България използват изкуствен интелект на дневна база или поне веднъж седмично, но 96% от тях не му се доверяват напълно. Това показва проучване на обучителната организация "Телерик Академия" за степента на навлизане на изкуствения интелект сред компании в България.

Проучването е проведено сред общо 150 професионалисти с различен опит и позиции и има за цел да определи каква е степента на използване на инструментите за изкуствен интелект както на индивидуално ниво, така и на ниво компания, какви са най-честите им приложения, заплаха ли са за професиите в бъдеще или по-скоро помощник, пише economy.bg.

Общо 52% от анкетираните подчертават значението на това да разбират как ефективно биха могли да интегрират големи езикови модели (LLMs) в ежедневните си задачи. Интересен факт е, че въпреки широкото навлизане на LLMs в бизнеса, те се използват много повече в по-малки компании или от хора на по-високи позиции.

83% от професионалистите разпознават LLMs като основни инструменти за повишаване на ефективността и креативността си, като най-честите техни ползватели отчитат, че спестяват средно по 4.39 часа на седмица. Сред силните страни на LLMs са признати генерирането на текстове и езиковите преводи, но хората са склонни да оценяват по-високо качеството на генерирани от ИИ резултати извън сферата на техните основни компетенции.

Общо 96% от респондентите посочват, че се налага да адаптират предложените от ИИ решения преди да ги приложат, а над 50% изразяват липса на увереност в ефективното използване на LLMs. Същевременно 85% от преминалите обучение отчитат по-голяма сигурност в знанията си относно инструментите за изкуствен интелект. В България все още много малко служители търсят активно обучение (~23%) или вече са били на такова (27%).

На ниво компания 43% потвърждават внедряването на инструменти за изкуствен интелект в работата, само 24% имат планове да започнат да прилагат LLMs и едва 18% отчитат високи инвестиции в посока ефективно използване на такива инструменти. Като основни предизвикателства са посочени сигурността и защитата на личните данни (54%), качеството на данните (44%) и липсата на служители с нужните умения (33%).

Служителите играят съществена роля в процесите по внедряване на инструменти за изкуствен интелект в компаниите. 44% гледат на тях по-скоро като възможност, а не като заплаха. LLMs представляват значителен потенциал за революционизиране на работните процеси, но, за да се възползват в пълна степен, компаниите следва да инвестират в инфраструктура и обучения, така че гарантират адаптивността на таланта към променящия се пазар на труда.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.