„Култура, имоти и туризъм-предизвикателства и възможности” , гр. Велико Търново 19.05.2016г.

„Култура, имоти и туризъм-предизвикателства и възможности” , гр. Велико Търново 19.05.2016г.

ПРОГРАМА

"Култура, имоти и туризъм-предизвикателства и възможности"

19.05.2016

Изложбени зали "Рафаел Михайлов", гр.Велико Търново

13:00-13:30 Регистрация

13:30-13:40 Откриване и Добре дошли

инж. Даниел Панов, Кмет на община Велико Търново

г-н Александър Бочев, член на УС на НСНИ

г-жа Саша Ганева, Председател на УС на РС на НСНИ гр. Велико Търново

г-жа Надя Гогова, Управител сп. Enterprise

ПАНЕЛ 1 Културен туризъм

13:40-14:10 Възможности за културен туризъм, инж. Даниел Панов, Кмет на община Велико Търново

14:10-14:30 "Културно историческо наследство на България"- предпоставки за развитие на културен туризъм, г-жа Людмила Бързанова, Заместник-председател Национален институт по туризъм

14:30-15:30 Дискусионна част с теми:

Ролята на държавата, общините и бизнеса за опазване на културното наследство чрез свободния пазар; икономически потенциал, добавената стойност генерирана от културното наследство на регионално ниво"

Министерство на културата - недвижима собственост културен паметник - собственост, видове, статут, правна уредба, промени в закона за културните паметници, арх. Милен Маринов, Главна дирекция "Инспекторат за опазване на културното наследство", Северен централен район (области Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра) към Министерството на културата

Министерство на туризма - подпомагане устойчивото развитие и възобновяване на селските и градските райони чрез селски и еко туризъм, СПА, винен туризъм; туризъм, бизнес развитие, инвестиция в недвижими имоти - тристранен икономически модел, Мария Офицерова, Дирекция "Туристическа политика", Министерство на туризма

"Възможности за финансиране на културен туризъм по линия на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020", покана към Тaня Сакарова - експерт "Управление на проекти и програми", Главна дирекция "Програмиране на регионалното развитие"

15:30-16:00 Kaфе пауза и класика

ПАНЕЛ 2 Имоти /културни паметници,архитектурни сгради и др./

16:00-17:00 Дискусионна част с теми:

Проблеми с институциите, свързани с проектиране, реставриране,саниране иреализиране на сделки с имоти, попадащи в специален режим на одобрение от

Национален институт за недвижимо и културно наследство

"Най-добрите решения за дълготрайна защита на фасади и метални конструкции", Милен Христов Оргахим АД

Възможности и перспективи, сделки с имоти паметници на културата, финансиране, публично-частни партньорства -Атанас Дженков, Ръководител "Управление на продажбите на продукти за физически лица", Българо-американска кредитна банка/БАКБ/

ПАНЕЛ 3 Тенденции, иновации и инвестиции, анализ

17:00-18:00 Дискусионна част с теми и гост участници: Архитектурни сгради, културно наследство - движимо и недвижимо

Сделки с имоти паметници на културата - правен статут, добрите практики в Европа.Правни проблеми при управлението на културното наследство. Въпроси на териториално устройствената защита на недвижимото културно наследство

Европейски програми за развитие на културното наследство

С участие Николай Малаков Главен архитект на община Велико Търново и г-жа Теодора Станчева, Дирекция "Териториално селищно устройство, община Велико Търнов, покана към експерт от Национален институт за недвижимо културно наследство (НИНКН)

18:00- 18:30 Представяне на документален туристически филм "Велико Търново в сърцето на историята"

18:30 -20:00 Коктейл и възможности за срещи и обмяна на идеи

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.