Седем основни стъпки за създаването на план за пазарно проучване

Седем основни стъпки за създаването на план за пазарно проучване

Може да мислите, че имате най-добрата идея за бизнес или продукт, но без да положите правилната основа, тя лесно може да се провали.

Не само трябва да прецените конкуренцията, но също така трябва да определите кой ще купи вашия продукт, колко ще струва той, най-добрият подход за продажбата му и колко хора ще изисква, пише business.com.

За да получите отговори на тези въпроси, ще ви е необходим план за проучване на пазара, който можете да направите сами, или да възложите на експерт.

Плановете за проучване на пазара определят съществуващ проблем и/или очертават възможност. Оттам нататък маркетинговата стратегия е разбиване на задачите една по една. Вашият план трябва да включва целите и методите, които ще използвате за постигане на тези цели, заедно с времева рамка за завършване на работата.

Планът за пазарно проучване трябва да предостави задълбочено изследване на това как ще се представи вашият продукт или услуга в определена област. Такъв план трябва да включва:

-Изследване на текущия пазар и анализ на нуждата от вашия продукт или услуга

-Оценка на конкуренцията

-Данни за клиентите

-Насоката на вашия маркетинг през следващата година

-Цели, които трябва да бъдат постигнати

Как да създадете своя план за пазарно проучване

Правенето на бизнес без маркетингов план е като шофиране на непознато място без упътване и карти. В крайна сметка може да стигнете до вашата дестинация, но по пътя ще бъдат направени много скъпи и отнемащи време грешки.

Много предприемачи погрешно вярват, че има голямо търсене на тяхната услуга или продукт, но в действителност може да няма или цените ви може да са твърде високи или твърде ниски, или може да навлизате в бизнес с толкова много ограничения, че е почти невъзможно да бъде успешен. План за пазарно проучване ще ви помогне да разкриете значителни проблеми или пречки.

Анализ на ситуацията

Това е първата стъпка от вашия план. Направете SWOT анализ (силни страни, слаби страни, възможности и заплахи), който се използва за идентифициране на вашата конкуренция, за да се знае как тя работи и да разберете и нейните силни и слаби страни.

Силните страни в този анализ са вашите предимства, както и предимствата на конкуренцията. Слабите страни - това са факторите, които намаляват способността на вашата компания самостоятелно да постигне целите си, като остаряла производствена база, ненадеждни доставки и т.н. Възможностите са начините, по които вашият бизнес може да расте и да стане по-печеливш. Заплахите са нещата, които ви пречат да влезете на първичния пазар, като политически събития или недостиг на работна ръка.

Разработете ясни маркетингови цели

В този раздел опишете желания резултат за вашия маркетингов план с реалистични и постижими цели и ясна и точна времева рамка. Най-често срещаният начин да се подходи към това е с маркетингови цели, които могат да включват общия брой клиенти и степента на задържане, средния обем на покупките, общия пазарен дял и дела на вашия потенциален пазар.

Направете финансов план

Финансовият план е от съществено значение за създаването на солиден маркетингов план. Финансовият план отговаря на редица въпроси, които са критични компоненти на вашия бизнес, като например колко възнамерявате да продадете, на какви цени, колко ще струва предоставянето на вашите услуги или производството на вашите продукти, колко ще са вашите основни оперативни разходи и колко финансиране ще ви е необходимо, за да управлявате вашия бизнес.

Във вашия бизнес план не забравяйте да опишете ясно кой сте, какъв ще бъде вашият бизнес, какви са вашите бизнес цели и какво е вашето вдъхновение да купите, започнете или разраствате бизнеса си.

Определете вашата целева аудитория

След като разберете какво ви отличава от конкурентите си и как ще се рекламирате, трябва да решите към кого да се насочите с цялата тази информация. Ето защо вашият план за проучване на пазара трябва ясно да очертава вашата целева аудитория.

Каква е демографията на вашата аудитория и как това ще повлияе на плана ви? Как настоящите продукти и услуги на вашата компания влияят на това кои потребители можете реалистично да направите клиенти? Ще се промени ли това в бъдеще? На всички тези въпроси трябва да се отговори във вашия план.

Избройте своите методи за изследване

Посочете няколко метода, които ще бъдат използвани за определяне на пазарния дял, който реалистично можете да постигнете. По този начин получавате възможно най-много информация от възможно най-много източници. Резултатът е по-стабилен път към установяване на точния отпечатък, който желаете за вашата компания.

Добрият план за пазарно проучване включва използването на повече от един вид изследвания, за да получите необходимата информация.

Определете времева рамка

С вашия план ще трябва да разберете колко време ще отнеме вашият процес на пазарно проучване. Диаграмите за управление на проекти често са полезни в това отношение, тъй като те ясно разделят задачите и персонала в рамките на времеви период, който сте задали.

Без значение кой тип диаграма за управление на проекти използвате, опитайте се да вградите известна гъвкавост във вашата времева рамка. Двуседмичен буфер е полезен, когато процес, планиран за една седмица, отнема две - този буфер ще ви държи в рамките на крайния срок.

Признайте етичните опасения

Пазарните проучвания винаги предоставят възможности за етични грешки. В крайна сметка ще трябва да получите информация за конкурентите и чувствителни финансови данни, които може да не са толкова лесно достъпни.

Може да е по-добре да се каже "не можахме да получим тази информация за конкурента", отколкото да шпионираме конкурента или да оказваме натиск върху настоящите му служители.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.