Германският пазар става все по-привлекателен за българските компаниите

business-idea-647205_960_720

Трудностите пред новото правителство в Германия категорично не се отразяват на перспективите на българския бизнес с тази страна, даже точно обратното. От друга страна, строителството като сектор продължава да изживява труден период, което родните предприемачи също би трябвало да имат предвид. Това става ясно от представения от Кофас анализ на рисковете в най-горещите точки в момента – Германия и строителния бранш, направен традиционно преди годишната конференция по управление на риска.

„Информацията за рисковете е изключително полезна за мениджърите в страната ни, когато трябва да взимат решение за това в каква посока да се развиват и какви са съпътстващите рискове“, отбеляза Милена Виденова, управител на Кофас България.

Германската икономика преживя чудесна 2017 година, а прогнозата за 2018 г. остава положителна. Очаква се икономическият растеж, който се дължи на вътрешното търсене, да остане над оценките за потенциалния (приблизително 1,5%).

Износът на страната ни за Германия беше рекорден през изминалата година и се развива изпреварващо в сравнение с вноса. Очаква се тази тенденция да продължи и през 2018 г., което ще донесе позитивен ефект за българските компании.

По отношение на рисковете ситуацията е също доста оптимистична. Потенциалните ликвидни рискове от дългосрочни просрочени вземания са по-ниски от тези, наблюдавани през 2016 г. Опитът с платежоспособността на експортно ориентираните компании се подобрява в сравнение с миналата година. По-сериозни забавяния на плащанията има в сектора на текстил и облекло и дървообработване и мебели. Делът на германските компании с просрочие над 6 месеца, които представляват най-малко 2% от годишния си оборот, намаля значително до 8,7% (през 2016 г. са 13,4%).

За разлика от перспективите с тази страна, строителството като сектор след дълги години на трудности продължава да чака своя звезден миг. При това този сектор страда – повече или по-малко – в много страни по света. Може би единствено в европейските страни компаниите в тази сфера изглеждат солидни, както показва спадът в несъстоятелността. Тази тенденция се очаква да продължи през 2018 г., с изключение на Великобритания, което се очаква да продължи да страда от несигурност, свързана с продължаващите преговори по Брекзит. В страните от ЦИЕ, Близък и Среден Изток и Азия, рисковете остават високи.

По отношение на рисковете ситуацията е също доста оптимистична. Потенциалните ликвидни рискове от дългосрочни просрочени вземания са по-ниски от тези, наблюдавани през 2016 г. Опитът с платежоспособността на експортно ориентираните компании се подобрява в сравнение с миналата година. По-сериозни забавяния на плащанията има в сектора на текстил и облекло, както и при дървообработване и мебели. Делът на германските компании с просрочие над 6 месеца, които представляват най-малко 2% от годишния си оборот, намаля значително до 8,7% (през 2016 г. са 13,4%).

Повече информация за други секторни и странови рискове ще бъде дадена по време на конференцията на Кофас за управление на риска, която ще се състои на 12 април в София Тех Парк. Тази година тя е на тема „Дигитализация, автоматизация и изкуствен интелект: поемаме управлението”.

 

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.