ББР стартира програма за финансиране на взаимоспомагателни кредитни кооперации

Agriculture-Cropped-Panoramic

Българската банка за развитие (ББР) стартира програма за финансиране на взаимоспомагателни кредитни кооперации на частни земеделски стопани, обединени в Национален кооперативен съюз (НКС) Евростарт.

Всяка кооперация може да получи до 1 500 000 лева със срок на погасяване до 5 години. Целта на програмата е да се стимулират земеделски производители, които по своята същност са микро и семейни предприятия, като чрез индиректно финансиране им се даде възможност за достъп до сравнително евтин кредитен ресурс за подпомагане на дейността им.

Средствата ще се предоставят от Кооперациите на техните членове целево за закупуване на семена и фуражи, ветеринаромедицински продукти, резервни части за селскостопански машини, както и за реализиране на инвестиционни проекти за изграждане на съоръжения и закупуване на земеделска техника.

Със сключването на договор за финансиране с Българска банка за развитие, Кооперациите се ангажират да предоставят средствата на своите членове при лихвен процент не по–висок от 7%.

Взаимоспомагателните кредитни кооперации у нас, които могат да се възползват от програмата на ББР, са 26 на брой.

Споделете:

Сходни статии

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.