Ръстът на БВП се забавя през третото тримесечие

Ръстът на БВП се забавя през третото тримесечие

През третото тримесечие на 2021 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 0.4% спрямо съответното тримесечие на предходната година и с 0.9% спрямо второто тримесечие на 2021 г., според сезонно изгладените данни на Националния статистически институт (НСИ).

През третото тримесечие на 2021 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 0.4% спрямо съответното тримесечие на предходната година и с 0.9% спрямо второто тримесечие на 2021 г. според сезонно изгладените данни.

Според експресните оценки на НСИ за третото тримесечие на 2021 г. БВП в номинално изражение достига 35,577 млрд. лева. Реализираната добавена стойност през третото тримесечие на 2021 г. е 30,652 млрд. лева.

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление със 74.9%, което в стойностно изражение възлиза на 26,633 млрд. лева. По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление със 74.9%, което в стойностно изражение възлиза на 26,633 млрд. лева.

През третото тримесечие на 2021 г. спрямо предходното тримесечие БВП по сезонно изгладени данни нараства с 0.9%. За същия период брутната добавена стойност нараства с 1.7%.

Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през третото тримесечие на 2021 г. причина за регистрирания икономически ръст по сезонно изгладени данни спрямо предходното тримесечие е увеличението на крайното потребление с 1.8%.

Крайното потребление регистрира ръст от 5.1%, докато бруто образуването на основен капитал намалява с 3.0% през третото тримесечие на 2021 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година по сезонно изгладени данни. Износът на стоки и услуги се увеличава с 12.5%, а вносът на стоки и услуги нараства с 11.1%.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.