Преките инвестиции в България за януари-ноември нарастват с 36% на годишна база

Преките инвестиции в България за януари-ноември нарастват с 36% на годишна база

Преките инвестиции в България за периода януари-ноември 2023 г. са в размер на 3,48 млрд. евро. Те са с 923,1 млн. евро повече, което е ръст от 36% спрямо същия период през 2022 г., показват предварителните данни на БНБ.

През ноември 2023 г. потокът е положителен в размер на 83,7 млн. евро в сравнение с положителен поток от 349,1 млн. евро за ноември 2022 г., пише economy.bg.

Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е отрицателен в размер на 15,1 млн. евро (в т.ч. отрицателен поток от 16,4 млн. евро за Русия) при отрицателен нетен поток от 23,2 млн. евро за януари-ноември 2022 г.

Най-големите нетни положителни потоци по преки инвестиции в страната за януари-ноември 2023 г. са от Нидерландия (752,7 млн. евро), Белгия (311,6 млн. евро) и Швейцария (272,7 млн. евро), а най-големите нетни отрицателни потоци - към Израел (17,2 млн. евро) и Русия (16,8 млн. евро).

По предварителни данни нетният поток на преките инвестиции в чужбина за януари-ноември 2023 г. възлиза на 456,3 млн. евро при 518 млн. евро за януари-ноември 2022 г. През ноември 2023 г. нетният поток е положителен и възлиза на 16,5 млн. евро при положителна стойност от 31,3 млн. евро за ноември 2022 г.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.