Как очакваната валутна волатилност през 2024 г. ще влияе на българския бизнес?

Как очакваната валутна волатилност през 2024 г. ще влияе на българския бизнес?

Валутният пазар се очаква да е по-волатилен през 2024 г. в сравнение с 2023 г., което носи риск от увеличаване на разходите за българските компании. Основните причини са продължаващата война в Украйна, конфликтът в Близкия изток, който може да прерасне в по-сериозна криза, и несигурността, свързана с инфлацията.

Дори незначителни колебания в обменните курсове догодина могат да окажат влияние върху маржовете на печалбата на българските търговски предприятия, което ще засегне тяхната конкурентоспособност на международните пазари, според анализ на iBanFirst.

Основните събития, които се очаква да окажат влияние върху европейските валутни пазари през 2024 г., са евентуална нова енергийна криза, завръщане на стагфлацията и висок риск от рецесия, посочва се в анализа.

Евентуален нов отрицателен вот по отношение на членството на България в Шенген също би намалил конкурентоспособността на местните бизнеси, които осъществяват международна търговия, предупреждават от компанията.

Как позициите на еврото на валутните пазари влияят на бизнеса в България

Еврото все още е значително по-скъпо от долара, справедливата стойност на единната валута е около 1,03-1,05. За българските компании, които извършват международна търговия, това означава по-високи разходи за внос или намалена конкурентоспособност при износ. Местните предприятия могат да се предпазят чрез използването на услуги за управление на риска или да обмислят възможности за разширяване на дейността си на по-стабилни пазари, посочва се в анализа.

През 2023 г., основните търговски партньори на България са държави от еЕврозоната (Германия, Италия, Гърция, Франция), страните от Централна и Източна Европа със собствени местни валути (Полша, Унгария, Румъния) и Китай. Всяка от тези страни има своя специфична икономическа и парична динамика.

От съществено значение е компаниите, които осъществяват внос и износ, да осъзнаят необходимостта от предпазване срещу валутните колебания, тъй като те могат да окажат значително влияние върху финансовите им резултати в тези трудни икономически времена. Поради фиксирания обменен курс на българския лев към еврото и целта на българското правителство да въведе еврото през 2025 г. волатилността на валутния курс EUR/USD е от най-съществено значение за българските компании, тъй като доларът е най-търгуваната чуждестранна валута в България след еврото.

За българските компании с международна търговия, нестабилността на валутния пазар може да доведе до редица предизвикателства, включително:

  • По-високи разходи: Волатилността на валутния пазар може да затрудни предвиждането на разходите за компании с вносна и износна дейност;
  • Намалени приходи: Приходите на компаниите, могат да намалеят, което ще доведе до загуба на пазарен дял и намаляване на печалбите;
  • Повишена несигурност: Това може да затрудни компаниите при вземането на инвестиционни решения и планирането на бъдещето;
  • Увреждане на репутацията: Волатилността на валутния пазар може да затрудни изпълнението на договорните задължения на компаниите и по този начин да навреди на репутацията им.

Тези компании трябва да са готови с ответни мерки за намаляване на рисковете, да се информират за тенденциите и да разработят и изпълняват план за управление на валутния риск, препоръчват анализаторите.

Прогнози за EUR/USD през 2024 г.

Въз основа на фундаменталните икономически показатели анализаторите на iBanFirst отчитат, че еврото все още е значително по-скъпо спрямо долара и че справедливата му стойност е по-близо до около 1,03-1,05.

Противно на пазарния консенсус, анализаторите на iBanFirst се съмняват, че ще има значително обезценяване на щатския долар през 2024 г. Икономиката на САЩ се развива добре и дори да има вероятност да се забави през 2024 г., рецесия не се очаква.

Въпреки че много анализатори предвиждат намаляване на лихвените проценти от страна на Фед през първото тримесечие на годината, те очакват, че паричната политика ще се задържи за по-дълго време на пауза от очакваното в момента, запазвайки реалните лихвени проценти в САЩ на атрактивни нива.

Освен това влошаването на глобалните икономически условия вероятно ще засили силата на долара, тъй като той се разглежда като сигурна валута във времена на несигурност.

Основни събития, които ще окажат влияние върху европейските валутни пазари през 2024 г.

Нова енергийна криза, особено ако геополитическата ситуация в Близкия изток се влоши. В момента мащабът на кризата не е толкова сериозен, колкото през миналата година.

Завръщането на стагфлацията в Европа, тъй като последните данни показват слаб икономически растеж и инфлация, която е по-висока от очакваното, в двете водещи континентални европейски икономики - Германия и Франция. Ситуацията в Обединеното кралство изглежда още по-обезпокоителна.

Висок риск от рецесия в еврозоната, обусловен от забавеното икономическо възстановяване след пандемията, продължаващата енергийна криза и прекомерно рестриктивната парична политика.

Споделете:

Сходни статии

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.