Фалитите в Централна и Източна Европа се увеличават с почти 40% през 2022 г.

Фалитите в Централна и Източна Европа се увеличават с почти 40% през 2022 г.

Производствата по несъстоятелност в страните от Централна и Източна Европа се увеличават с 39,3% от 25917 през 2021 г. до 36090 през 2022 г. Броят на фалитите в региона е по-голям в осем държави - България, Хърватия, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния и Сърбия.

Това показват данни на компанията за кредитно застраховане "Кофас".

Най-голямо е увеличението на фалитите в Сърбия и Унгария, съответно със 106% и 86%. Същевременно в четири държави е отчетен спад на производствата по несъстоятелност - Естония, Чехия, Словакия и Словения, като най-голямо е понижението в Естония.

В анализ на компанията се посочва, че регионът на Централна и Източна Европа претърпява значителни икономически сътресения през последните три години - пандемията, икономическите последствия от нея и войната в Украйна. Правителствените мерки за подкрепа повлияха на несъстоятелността, като удължиха живота на някои фирми, в резултат на което сега числата за фалитите са необичайно големи.

"Бизнесът е изправен пред множество предизвикателства. Сред тях са високите цени на енергия и суровини, поредицата бързи повишения на лихвените проценти, най-високата инфлация от десетилетия и геополитическата несигурност, в която се намираме", коментира Грегорж Шилевич, главен икономист на "Кофас" за региона.

Енергоемките сектори са най-засегнати от негативните тенденции, както и производствата, които силно зависят от различни суровини. Компанията дава за пример Полша и компаниите от химическата, металната, хартиената, дървесинната и хранително-вкусовата промишленост там, които бавят плащания повече от обичайното.

Увеличение на фалитите има в търговията на дребно заради свитите потребителски разходи предвид ръста на инфлацията.

Що се отнася конкретно за България, производствата по несъстоятелност през 2022 г. се увеличават с 3% в сравнение с 2021 г. Броят на фалитите е с 30% по-висок в сравнение с предпандемичната 2019 г., докато броят на новорегистрираните дружества е по-малък в сравнение с 2019 г.

Секторите с най-висок ръст на несъстоятелност за 2022 г. са хартия и хартиени продукти, месо и месни продукти, стъкло и керамика, дърводобив, петрол и други въглеводороди. Същевременно секторите с най-нисък ръст на несъстоятелност са неспециализирани и развлекателни дейности, текстил, мебели, финансови услуги, автомобилостроене и превозни средства.

Икономическите перспективи остават несигурни. Инфлацията ще се забави, но растежът на икономиките ще отслабне. Лихвите ще продължат да растат и това ще се отрази на корпоративната ликвидност на плащанията.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.