Сирма Бизнес Консултинг представи първата у нас софтуерна система, отговаряща на изискванията за отчетност на новата европейска регулаторна надзорна рамка

Logo-Sirma-Business-Consulting

Компанията за банкови и финансови технологии Сирма Бизнес Консултинг (СБК) представи първата българска информационна система, отговаряща на изискванията на новата европейска регулаторна рамка за надзор върху банковите и финансови дейности. Системата се нарича UBX ECB 575 и е част от фамилията софтуерни решения UBX на СБК, насочени към финансовия сектор. Тя обезпечава изцяло централизираното съхранение и обработка на данните, както и последващата регулаторна отчетност в една банкова институция.

UBX ECB 575 отговаря напълно на новата регулаторна рамка в Европейския съюз, която влиза в сила с приемането на Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и съвет, както и на Регламент (ЕС)N575/2013. Нормативните актове уреждат мониторинга върху банковите дейности, надзорната отчетност и изискванията към кредитните институции и инвестиционни посредници, относно капитала, ликвидността, управлението на рисковете и вътрешно корпоративното управление. Промяната на банковата регулация се осъществи в контекста на световната икономическа криза, както и на последвалата я дългова криза в ЕС през последните няколко години.

„Новата регулация и свързаните с нея нови изисквания за отчетност са сериозно предизвикателство към банковия сектор, на което финансовите организации трябва да отговорят в сравнително кратки срокове. Затова разработихме системата UBX ECB 575, която им позволява бързо да покрият всички изисквания за отчетност на новата регулаторна рамка. Системата е базирана на дългогодишната ни работа в сферата на банковите и финансови технологии и конкретно при решенията за регулаторна отчетност, както и на опита ни от десетки успешни проекти за клиенти в Европа, Азия и Америка“ - посочва Цветомир Досков, управител на Сирма Бизнес Консултинг. Компанията е внедрила системи за регулаторна отчетност във водещи банкови институции в шест държави.

Системата UBX ECB 575 извършва всички дейности по консолидиране, обработване и подготовка на банковата информация за целите на отчетността. Това включва отчитане на ликвидност, на ливъридж, на големи експозиции, на финансова информация, както и на собствените средства и изисквания по отношение на тях в съответствие с новата европейска регулация, включително и отчитане на загуби, произтичащи от заеми, обезпечени с недвижим имот. Решението предоставя модулно – ориентирана визуализация на отчетите по тематика и по периодичност на генериране, а сред функциите му са още отчети за визуализация на грешки и корекции на данни, унифициране на информацията до вид, необходим за генериране на отчети, контрол на данните след етап на консолидация и трансформация, както и вградена консистентност между отделните отчетни форми. Важно предимство е, че UBX ECB 575 е достъпна през уеб интерфейс. Системата отговаря напълно на всички специфични изисквания на българското законодателство. Освен за регулаторна отчетност, много от нейните допълнителни функции я правят полезна и в процеса на взимане на по-ефективни управленски решения от мениджмънта на банката.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.