Нови възможности за подобряване на енергийната ефективност

energy

Четири български банки предлагат кредити за подобряване на енергийната ефективност на българските домакинства с осигурена безвъзмездна помощ от 20 до 35% от стойността на подобрението;

Възможностите за получаване на безвъзмездна финансова помощ за подобряване на енергийната ефективност на жилищата през втория период на реализирането на Програмата за енергийна ефективност в дома (REECL) се разширяват чрез присъединяването на двама нови партньори – търговските банки Банка ДСК и СИБАНК, които ще отпускат кредити за домакинствата с възможност за възстановяване на 20 до 35% от стойността като безвъзмездна помощ. Кредитният ресурс на Програмата е осигурен от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). До м. юли 2014 г. домакинствата в България ще получат кредити на стойност 40 млн. евро и 14 млн. евро безвъзмездна финансова помощ, която се предоставя чрез Международен фонд Козлодуй (KIDSF). Партньор на инициативата от българска страна е Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.

Безвъзмездната помощ по кредитите се изплаща на гражданите до 4 месеца от отпускане на кредита, след успешна реализация на конкретното подобрение в жилището. Помощта е в размер от 20% до 35% от главницата на отпуснатия кредит и зависи от сложността на изпълнения проект. Кредити за енергийна ефективност на домакинствата се предлагат активно в клоновете на две от банките-партньори на Програмата ПроКредит Банк и Райфайзенбанк (България) още от лятото на 2011 г. Те се радват на голям интерес и потребителско търсене. Към момента са отпуснати над 3 400 кредита на стойност над 7 млн. евро. До момента ПроКредит Банк е отпуснала кредити по програма REECL на 1 500 домакинства, като изплатената безвъзмездна помощ е на стойност 500 000 евро. Райфайзенбанк е реализирала 1 900 кредита на стойност 3,1 млн. евро, като изплатената безвъзмездна помоще е над 1 млн. лв. 63% от финансираните подобрения чрез кредити от Райфайзенбанк са за загряващи и охлаждащи термопомпени системи, а 31% от мероприятията са за закупуване и монтаж на енергоспестяващи прозорци.

Продължението на Програма REECL, обявено през 2011 г., се реализира след успешното приключване на първия период на програмата от 2005 до 2009 г. През този период  чрез Програмата за енергийна ефективност в дома REECL са отпуснати кредити на стойност над 43 милиона евро на над 28 000 български домакинства. Безвъзмездната помощ, отпусната в този период е в размер на 7,5 млн. евро. В резултат на направените подобрения в жилищата през тези години се икономисват повече от 124 250 МВтч енергия, а въглеродните емисии, свързани с жилищното потребление на енергия, са намалели със 170 532 тона на годишна база.

Очакванията се благодарение на продължението на кредитната линия, отпускана от ЕБВР чрез Програма REECL, до м. юли 2014 г. да бъде подобрена енергийната ефективност на ок. 20 000 български домакинства.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.