2.2 млн. лв. за модернизация на биоферми

veggies

От 1 до 12 юли започва приемът на проекти на биопроизводители по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” на Програмата за развитие на селските райони. Отделеният бюджет е 2.2 млн. евро, съобщават от ДФ „Земеделие”.

Кандидатите трябва да имат подадени заявления за подпомагане по мярка 214 „Агроекологични плащания”, подмярка „Биологично земеделие”, а поетият от тях агроекологичен ангажимент не трябва да е прекратяван.

Могат да кандидатстват и стопани, които вече притежават сертификат за биологично производство, с изключение на производителите на зърнено-житни, маслодайни и фуражни култури.

Фермерите не могат да кандидатстват едновременно по този прием и по вече обявения по мярка 121, който продължава от 24 юни до 5 юли, уточняват от фонда.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.