Започва изплащането на средствата за малки фирми с оборот над 500 хил. лева

Започва изплащането на средствата за малки фирми с оборот над 500 хил. лева

Започва изплащането на безвъзмездната финансова помощ по сключените договори по процедура "Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията Covid-19" с общ бюджет 184,6 млн. лв.

По процедурата първоначално бяха заложени 78 млн. лв., но с изменение на Оперативната програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. и решение на Министерски съвет беше осигурен допълнителен финансов ресурс за наддоговаряне в размер на близо 106 млн. лв., съобщават от Министерството на икономиката.

Осигурените допълнителни средства ще позволят поетапно наддоговаряне на фирми от резервния списък, като по този начин финансирането ще обхване много повече компании, извън първоначално одобрените. Очаква се близо 3700 предприятия да се възползват от безвъзмездна финансова помощ по процедурата.

От 24 август е отворена системата за достъп в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН), където одобрените фирми могат да подават отчетите си. Към 30 август са подадени 24 финални отчета.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.