Запасът на горите у нас е нараснал 3 пъти за периода 1960-2020 г.

Запасът на горите у нас е нараснал 3 пъти за периода 1960-2020 г.

Запасът на горите у нас е нараснал 3 пъти за периода 1960-2020 г., а територията им се е увеличила близо 2 пъти в последните 100 години и това е благодарение на активната лесовъдска намеса в тях.

Това стана ясно на пресконференцията "Заедно за опазване на горите", която Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост (БКДМП) организира на 11 октомври 2023 г. в литературен клуб "Перото" в София.

"Само за последните 20 години регистрираното увеличение на горския запас е с над 30%, което означава, че няма опасност от изчезване на нашите гори. Горите у нас са най-големият природен ресурс", коментира председателят на БКДМП проф. Васил Живков.

Заместник-министърът на земеделието и горите инж. Мирослав Маринов съобщи, че горите и горските територии в Република България обхващат приблизително 4,270 милиона хектара, което представлява 38,5% от националната територия.

"Определено без тях животът, какъвто го познаваме, не би бил възможен. Управлението на горите и горските територии в България се основава на разбирането за устойчиво развитие и на стремеж към баланс на всички функции, които те изпълняват, а именно екологични, икономически и социални", каза той.

През последното десетилетие горският сектор е изправен пред значителни предизвикателства, нарастващите изисквания към горите в областта на управлението на последиците от изменението на климата, опазването на природата и околната среда, постигането на баланс между повишените изисквания към горите и тяхната устойчива производителност, отбеляза Мирослав Маринов.

"Необходими са отговори на въпросите, свързани с адаптирането на горите към изменението на климата, взаимовръзките и между въздействието на управлението на горите и опазването на природата, ефективното използване на суровините и поддържане на потенциала с добавена стойност за горското стопанство и на индустриите, базирани на дървесината като основна суровина", поясни той.

"Запасът на горите у нас е нараснал 3 пъти за периода 1960-2020 г., а територията им се е увеличила близо 2 пъти в последните 100 години. Близо 67,6% от горите са държавна собственост, а 10,3% са общински", заяви изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по горите инж. Стоян Тошев.

Горските запаси към 2020 г. възлизат на 718 млн. м3, за сравнение през 60-те години на миналия век са били 243 млн. м3, коментира още той. Дървесните видове, които преобладават у нас, са бук, дъб и бял бор.

"Прирастът в горите се е увеличил двойно за период от 60 г. Ползването на горите спрямо прираста е с 50% по-малко от средното за Европа", обясни още той.

Доц. д-р Георги Костов, ръководител катедра "Лесовъдство", ЛТУ, допълни, че териториите с горско покритие са се увеличили със 122 155 ха, основно в резултат на самозалесяване на незалесени горски площи и изоставени земеделски земи извън горските територии и залесяване на незалесени горски територии. Според него продължава процесът на нарастване на площта на горите в резултат на естествени сукцесионни процеси.

По статистически отчетни данни на ИАГ за периода от 2010 до 2020 г. общият дървесен запас в горите в защитени територии (съответно горите със защитни и със специални функции) нараства от 272 123 467 куб. м (42,2% от общия дървесен запас на всички гори) на 507 490 864 куб. м (70,6%). Общият запас на горите с дърводобивни и средообразуващи функции (съответно гори със стопански функции) през същия период намалява от 372 229 612 (57,8%) на 210 919 773 куб. м (29,4%).

Повече за ресурсната ефективност и кръговата икономика можете да научите на събитието "Зелена трансформация: Кръгова икономика и устойчиво развитие - хора, материали и бизнес модели"

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.