Шест тенденции, които ще оформят бъдещето

Шест тенденции, които ще оформят бъдещето

Как ще изглеждат икономиките и обществата на близкото (и не чак толкова близко) бъдеще?

Футуристът Бърнард Мар говори за шест отчетливи макротенденции, започнали още преди пандемията, които се ускоряват в следпандемичния свят, обхванат от геополитическо напрежение.

Голямото прекъсване на връзките

Отделянето на икономиките започна още преди COVID-19. Ранните индикатори се появиха преди пет до десет години, като пандемията със сигурност показа по-ясно как зависимостта от глобализацията може да създаде уязвимости.

Някои от големите световни сили, като Великобритания, САЩ, Бразилия, Русия, Индия и части от Европейския съюз, вече бяха започнали да подкрепят национализма. Освен това господството на Китай като световен производствен център започна да се поставя под въпрос по-активно по време на пандемията заради прекъснатите вериги на доставки и политическите разлики със Запада.

Докато нациите гледат към изграждането на ново бъдеще, изглежда глобализацията е в огледалото за обратно виждане в полза на многополюсен свят, където има три или четири водещи региона (Америка, Европейски съюз, Азия с Китай на върха и вероятно Индия), които имат различни икономики, мрежи за сигурност, култури и закони. Тези полюси биха могли да действат от подобна позиция по отношение на поверителността на данните, стандартите, търговските споразумения и други.

Преходен шок

Някои от нашите най-големи обществени системи и модерни индустрии като образование, транспорт, енергетика, храна и здравеопазване са в разгара на огромни промени. Заради изменението на климата тези индустрии работят, за да изградят нова реалност - разработване на фалшиво месо, електрически и автономни превозни средства, безопасен транспорт от следващо поколение, декарбонизация, намаляване на вредните емисии и т.н.

Преходните шокове, изпитани поради COVID, докато учителите се опитваха да обучават учениците, а работниците и служителите - да поддържат бизнес операциите, предизвика напрежение и конфликти. Шоковете от нашите преходи все още отекват и ще продължат, докато преминаваме към следващата фаза във всички области, включително икономика, технологии, здравеопазване, социално развитие и др.

Преосмисляне на социалния договор

Какво можем да очакваме от нашите отношения с правителствата и компаниите? Под силен натиск нашият традиционен социален договор вече не работи за широк кръг от хора. Обществата са разделени между имащи и нямащи и на базата на други различия, като религия, раса или сексуална ориентация. Това създава пропасти в обществата.

Работната сила се чувства застрашена от автоматизацията и не се чувства ценена или защитена нито от компаниите, нито от правителствата. Дискусиите за универсален базов доход се засилиха в икономики, които бяха унищожени заради спиранията поради пандемията. Докато икономиките работят за възстановяване от COVID-19, ще продължат дискусиите относно това какво трябва да бъде включено в социалния договор между хората, компаниите и техните правителства. Някои започват да разглеждат правителството като платформа (Gaap) за предоставяне на по-добри обществени услуги, повече ефективност, цифрова обществена инфраструктура и др.

Изкуственият интелект напредва

Докато 70-те и 80-те години на миналия век бяха характеризирани като зими на изкуствения интелект (AI), тези десетилетия бяха последвани от революция в дълбокото обучение, която все повече демократизира развитието на изкуствения интелект. Днес се наблюдава тенденция, наричана нулиране на изкуствения интелект, при която има значителни предизвикателства за преодоляване, като регулаторни пречки, разходи за разработка и други. Компаниите, организациите и правителствата трябва да отделят време, за да се прегрупират по отношение на AI инициативите и планирането.

Изкуственият интелект се ускорява и следващата голяма вълна е неизбежна. Вече видяхме преди и по време на пандемията как изкуственият интелект може да добави стойност към нашия свят и е съвсем очевидно, че тенденцията ще продължи благодарение на по-интелигентните анализи и прозрения на големите данни, увеличените употреби на автоматизацията, поведенческите прогнози и др.

Борба за идентичност

Кой съм аз? Този въпрос има разнообразни отговори, които се усложняват от технологичните цифрови представяния на индивидите и ерозията на нормативните дефиниции на пола и социалните роли. Днес имаме способността да се представяме с различни идентичности, идентичности, които отчитат различни принадлежности, ситуации, ценности и др.

Виртуалната реалност и разширената реалност добавят още един слой от възможности за идентичности на физическия свят. Ще имате ли същата самоличност въз основа на това с кого общувате? Ще пострада ли психичното ни здраве, ако залитнем твърде към виртуалната си същност и игнорираме физическия свят? Като се имат предвид инструментите, с които разполагаме, смартфони, социални медии и технологии, ние сме свободни да създадем дигитален разказ за това кои сме ние, който може да не съответства на нашия физически свят.

Дълбока хибридност

Дълбоката хибридност - смесица от физическия, биологичния и цифровия свят - е последната от изброените шест тенденции на бъдещето. Нашето "ново нормално" ще бъде място, където тези светове се смесват в нашето ежедневие. Всяка организация трябва да обмисли как предлага физически и цифрови изживявания, които работят безпроблемно за тези, които взаимодействат с нея.

Четвъртата индустриална революция е свързана с кибер-физическите системи и използването на технологии за драматична промяна на нашия свят. Тя вече започна в производството, със сензорите и различните интелигентни машини, но сега оказва влияние върху почти всяка индустрия, от здравеопазването, през развлеченията до енергетиката. Възможностите са изключителни в тази следваща фаза на развитие на нашата глобална икономика.

Как ще изглеждат финансите и медиите на бъдещето? Как бизнесът ще работи с новите поколения потребители? Как ще се развиват градовете на бъдещето и как ще продължи дигиталната трансформация? Всичко това ще научите на конференцията Futures Thinking 2024: Възможни реалности. Повече за събитието можете да видите на сайта https://futuresthinking.enterprise.bg/

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.