Прием по интервенциите „Информиране в държавите членки“ и „Популяризиране в трети държави“ ще има от 1 до 15 декември

Прием по интервенциите „Информиране в държавите членки“ и „Популяризиране в трети държави“ ще има от 1 до 15 декември

От 1 до 15 декември ще се проведе първият прием по двете интервенции "Информиране в държавите членки" и "Популяризиране в трети държави" в лозаро-винарския сектор, съгласно чл.5, ал.5 от Наредба № 14 от 11.09.2023 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 - 2027 г. (ДВ, бр. 80 от 2023 г.).

Със Заповед № РД09-1169/14.11.2023 г. на Министъра на земеделието и храните се определят следните бюджети по интервенции "Популяризиране в трети държави" и "Информиране в страните членки", както следва:

1. Бюджет по интервенция "Популяризиране в трети държави" от Европейския фонд за гарантиране в земеделието (ЕФГЗ):

а) 686,700.31 лв. за финансова 2024 г.;

б) 977,900.00 лв. за финансова 2025 г.

в) 977,900.00 лв. за финансова 2026 г.

1.1. Бюджет по интервенция "Популяризиране в трети държави" от националния бюджет:

а) 412,020.19 лв. за финансова 2024 г.;

б) 586,740.00 лв. за финансова 2025 г.

в) 586,740.00 лв. за финансова 2026 г.

2. Бюджет по интервенция "Информиране в държавите членки" от Европейския фонд за гарантиране в земеделието (ЕФГЗ):

а) 759,570.37лв. за финансова 2024 г.;

б) 977,900.00 лв. за финансова 2025 г.

в) 977,900.00 лв. за финансова 2026 г.

2.1. Бюджет по интервенция "Информиране в държавите членки" от националния бюджет:

а) 455,742.22 лв. за финансова 2024 г.;

б) 586,740.00 лв. за финансова 2025 г.

в) 586,740.00 лв. за финансова 2026 г.

Кандидатите по интервенциите в лозаро-винарския сектор подават документи за финансова подкрепа единствено чрез Системата за електрони услуги (СЕУ) на Държавен фонд "Земеделие" с квалифициран електронен подпис (КЕП).

Повече за финансирането на агросектора през текущия програмен период, тенденциите и иновациите можете да научите на Земеделски форум "Фермата: Агроиновации и тенденции", който ще се проведе на 7 декември в Стара Загора. За регистрация и участие вижте сайта на събитието!

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.