През 2021 г. ще стартират приеми по още 8 мерки и подмерки от ПРСР

През 2021 г. ще стартират приеми по още 8 мерки и подмерки от ПРСР

През 2021 г. ще стартират приеми по още 8 мерки и подмерки от Програмата за развитие на селските райони с бюджет от близо 494 млн. евро. Това бе решено от Комитета за наблюдение на Програмата, който одобри Индикативната й годишна работна програма.

Целта е да бъдат подпомогнати земеделските производители, млади и малки земеделски стопани, както и чувствителните сектори, съобщават от пресслужбата на Министерството на земеделието, храните и горите.

Графикът предвижда през месец април да бъдат отворени приеми по най-атрактивните мерки за земеделците от Програмата, които са с широк набор от подпомагани дейности. Това са подмерките 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" и 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти". Прилагането им ще допринесе за устойчиво и цифрово икономическо възстановяване на сектора. Основната цел е проектите да бъдат с акцент към инвестиции, свързани с напояване, околна среда /пречиствателни съоръжения/, дигитализация и автоматизиране на производствените процеси.

През септември ще стартират подмерките 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" и 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства". Насочването на средства по тях ще подпомогне земеделските стопани при въвеждането на нови модерни технологии и осигуряване на безопасна работна среда.

До края на годината предстои да бъдат отворени и подмярките 1.2. "Демонстрационни дейности и действия по осведомяване, 16.1 "Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ", 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" и 19.3 "Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи".

Вече са стартирани приеми по подмерките 5.1 "Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития", Подмярка 7.3 "Широколентова инфраструктура, включително нейното създаване, подобрение и разширение" и Подмярка 2.2 "Създаване на консултантски услуги".

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.