Почти три четвърти от фирмите в България считат дигитализацията за ключ към успеха

Почти три четвърти от фирмите в България считат дигитализацията за ключ към успеха

Общо 70% от предприятията в България считат, че дигитализацията е от ключово значение за развитие на успешна дейност. Това показват данните на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) от проведено изследване в 116 предприятия от 13 икономически дейности.

Най-сериозно влияние е отчетено при компаниите от "Въздушен транспорт", "Издателска дейност", "Дейности по наемане и предоставяне на работна сила", "Обработка на кожи и производство на обувки" и "Производство на почистващи препарати" - 100%, а най-слабо - в "Растениевъдство и животновъдство", малко над 36 на сто.

Резултатите бяха представени на специално организирана кръгла маса, на която бяха обсъдени установените от АИКБ основни и специфични умения в ключовите професии/длъжности. Участие в събитието взеха заместник-министър на труда и социалната политика Иван Кръстев, изпълнителният директор на Агенция по заетостта Смилен Вълов, председателят на Националната агенция за професионално образование и обучения инж. Марияна Павлова, както и представители на социалните партньори.

На база на проведеното проучване са идентифицирани 67 ключови професии/длъжности, както и основните и специфичните дигитални умения, които се изискват за всяка една от тях. Те са разделени в пет категории, според Европейската рамка на дигиталните компетентности DigComp 2.1. Това са "Грамотност, свързана с информация и данни", "Комуникация и сътрудничество чрез дигитални технологии", "Създаване на дигитално съдържание", "Безопасност" и "Решаване на проблеми".

Сред представените професии бяха агроном, инженер-технолог, моделиер на облекла, инженер химик, монтьор на радиоапаратура, самолетен пилот, библиотекар, дизайнер на печатни издания и ръководител набиране на персонал.

Най-значителен дял от знания и умения за всички професии се отчитат в категорията "Грамотност, свързана с информация и данни". В нея се включват сърфиране, търсене и филтриране на данни, информация и дигитално съдържание, както и умения за управление и оценяване на данни. На второ място се нарежда безопасността с уменията за защита на личните данни, дигитални устройства и дигитално съдържание.

Следват "Комуникация и сътрудничество чрез дигитални технологии" и "Решаване на проблеми". Като изключително важни умения, които трябва да притежават заетите лица са уменията за взаимодействие по цифров път с колеги, партньори и други лица и организации, както и тези за споделяне на данни, информация и дигитално съдържание. При решаването на проблеми най-често работниците и служителите трябва да притежават умения за решаване на технически проблеми и умения за идентифициране на потребности и намиране на технологични решения за удовлетворяване на потребностите.

Сред най-важните преимущества, които предоставя дигитализацията, предприятията са посочили развитието на високотехнологични производства, намаляване на разходите и сроковете за производство, постигане на по-висока производителност и качество на продукцията, повишаване на конкурентоспособността, формиране на високообразовани кадри и други.

Като част от перспективите, които дигитализацията открива са намаления стрес, напрежение и отговорност, усъвършенстване на организацията на работа, бързата комуникация, по-бързото въвеждане на нови продукти, създаване на условия за устойчиво развитие.

Въпреки многобройните позитивни процеси, които дигитализация ще насърчи, участниците в изследването считат, че има и сериозни рискове, които може да бъдат създадени. Сред тях са липса на финансов ресурс за осъществяване на процесите на дигитализация, липса на квалифицирани кадри и създаване на зависимост от специалисти с определена квалификация, оскъпяване на производството, кибератаки, кражба на авторски права, интелектуална собственост и лични данни и големи икономически щети при грешка.

По думите на инж. Марияна Павлова идентифицирането на нуждите на заетите лица от дигитални умения ще даде възможност за изготвяне на специални профили за ключови професии, така че да отговарят на непрекъснато променящия се пазар на труда.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.