Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия организира форум "Отговорно бизнес поведение"

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия организира форум "Отговорно бизнес поведение"

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), в качеството си на Национална контактна точка за България на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), организира информационно събитие на тема "Отговорно бизнес поведение".

То ще се проведе от 10:30 часа на 20 ноември 2023 г. в зала "Роял" на хотел "София Балкан Палас" (бивш хотел "Шератон").

Сп. Enterprise е медиен партньор на събитието.

Ролята на Националната контактна точка по насърчаването на екологично, социално и корпоративно управление (ESG) и корпоративната социална отговорност (CSR) е пряка и цели да запознае бизнеса с тези насоки и добри практики и да го насърчи да се придържа към тях.

Стандартите, разработвани в областта на околната среда, макар и незадължителни, са изключително важни за конкурентоспособността на компаниите на различните пазари и включването им във веригите на доставки. В този смисъл, връзката с екологично, социално и корпоративно управление (ESG), както и с корпоративната социална отговорност (CSR), е много тясна.

Стандартите имат и пряко отношение към осигуряване на безопасността на обществото като цяло, давайки насоки за по-добър контрол върху качеството на въздуха, водите, почвите, отпадъците, както и тяхното редуциране и последващо рециклиране.

Основните задачи на Националната контактна точка са да популяризира в България Насоките на ОИСР за Отговорно бизнес поведение и да служи като извънсъдебен механизъм за разрешаване на възникнали казуси (наричани "специфични случаи").

Основната цел, която си поставяме като Национална контактна точка, е да повишим информираността на българските предприятия за възможностите и предимствата на отговорното бизнес поведение, като предпоставка за устойчив икономически растеж и конкурентоспособност в процеса на интернационализация.

Участие в предстоящото информационно събитие ще вземат водещи институции и представители на бизнеса в лицето на Министерство на иновациите и растежа, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на околната среда и водите, Българската народна банка, Софийски университет "Св. Климент Охридски", банки и др. Предвижда се, в рамките на проявата, те заедно със синдикати и работодателски организации да представят полезна и практична информация по актуалните теми в тази област.

При проявен интерес следва да бъде направена регистрация на профила на събитието на платформата https://www.b2bconnect.bg/bg/events/view/217 или на: https://forms.gle/Ba5KuVPpRMrqAqWF8 в срок до 16 ноември 2023.

За допълнителна информация можете да се обръщате към Габриела Георгиева, тел: 02/ 940 79 63, и Весела Петрова, тел: 02/ 940 79 41.

Участието в събитието е безплатно.

Програма на събитието: https://www.sme.government.bg/uploads/2023/11/Програма.pdf

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.