ЕП подкрепя затягането на правилата на емисиите от моторни превозни средства

ЕП подкрепя затягането на правилата на емисиите от моторни превозни средства

Европейският парламент (ЕП) е приел преговорната си позиция относно преразглеждането на правилата на Европейския съюз (ЕС) за одобряване на типа моторни превозни средства и двигатели по отношение на техните емисии и надзора на пазара.

Новият регламент ще актуализира настоящите гранични стойности за емисиите на отработени газове (като азотни оксиди, прахови частици, въглероден оксид и амоняк) и ще въведе нови мерки за намаляване на емисиите от гуми и спирачки и за увеличаване на издръжливостта на батерията, съобщават от пресслужбата на ЕП.

Евродепутатите са съгласни с предложените от Комисията нива за емисиите на замърсители от леките автомобили и предлагат допълнително разпределение на емисиите в три категории за леки търговски превозни средства въз основа на теглото им. Те също така предлагат по-строги гранични стойности на емисиите отработени газове, измерени в лабораторни условия и в реални условия на шофиране за автобусите и тежкотоварните превозни средства.

Парламентът също така иска да приведе в съответствие методологиите на ЕС за изчисляване и граничните стойности за емисиите на спирачни частици и степента на износване на гумите с международните стандарти, които понастоящем се разработват от Икономическата комисия за Европа на ООН.

Предстои парламентът да започне преговори със Съвета на ЕС, за да се изработи окончателното законодателство.

На 10 ноември 2022 г. Европейската комисия (ЕК) предложи по-строги стандарти за емисиите на замърсители на въздуха за превозните средства с двигатели с вътрешно горене, независимо от използваното гориво. Настоящите гранични стойности на емисиите се прилагат за леки и лекотоварни автомобили (Евро 6) и за автобуси, камиони и други тежкотоварни превозни средства (Евро VI).

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.