ЕК предлага мащабна реформа на Митническия съюз, ориентирана към данните

ЕК предлага мащабна реформа на Митническия съюз, ориентирана към данните

Европейската комисия (ЕК) представи предложения за всеобхватна реформа на митническия съюз на Европейския съюз (ЕС), който е създаден през 1968 г.

Предложените мерки създават основана на данни визия за митниците в ЕС, която ще опрости драстично митническите процеси за бизнеса, особено за най-надеждните търговци.

Предвижда се съкращаване на тромавите митнически процедури, а традиционните декларации ще бъдат заменени с по-интелигентен, основан на данни подход към надзора на вноса.

В същото време митническите органи ще разполагат с инструментите и ресурсите, от които се нуждаят, за да извършват правилна оценка на вноса и да спират вноса, който представлява реален риск за ЕС.

Реформата е в отговор на натиска върху митниците на ЕС - огромното увеличение на обема на търговията, особено на електронната търговия, бързо нарастващия брой стандарти на ЕС, спазването на които трябва да бъдат проверени на границата, и променящите се геополитически реалности и кризи.

Митническата рамка ще стане по-пригодна за цифровата ера, ще се опростяват и рационализират митническите изисквания за отчитане, на които подлежат търговците, чрез осигуряване на един-единствен интерфейс на ЕС и повторното използване на данни.

Един нов Митнически орган на ЕС ще упражнява надзор върху център за митнически данни на ЕС, който ще е в основата на новата система. С течение на времето центърът за данни ще замени съществуващата митническа ИТ инфраструктура в държавите от ЕС и така ще им спестява до 2 млрд. евро годишно от оперативни разходи.

В реформирания митнически съюз на ЕС предприятията, които искат да въвеждат стоки в ЕС, ще могат да регистрират цялата информация за своите продукти и вериги на доставки в една-единствена онлайн среда: новия център за митнически данни на ЕС. Тази авангардна технология ще събира данните, предоставяни от предприятията, и — с помощта на машинно обучение, изкуствен интелект и човешка намеса, ще предоставя на органите 360-градусов преглед на веригите на доставки и движението на стоките.

Предприятията ще трябва да си взаимодействат само с един портал, когато подават своята митническа информация, и ще трябва да подават само веднъж данни за множество пратки.

В някои случаи, когато бизнес процесите и веригите на доставки са напълно прозрачни, най-надеждните търговци — търговците със статус "Trust and Check" ("доверените и проверени" търговци), ще могат да освобождават своите стоки за обращение в ЕС без никаква активна митническа намеса. Категорията "Trust & Check" укрепва вече съществуващата програма за одобрени икономически оператори (ОИО) за надеждни търговци.

Съгласно предложенията през 2028 г. центърът за данни ще започне да се използва за пратки, обработвани в рамките на електронната търговия, а през 2032 г. - и за останалите вносители, но на доброволен принцип. Търговците "Trust & Check" ще могат освен това да оформят целия си внос пред митническите органи на държавата членка, в която са установени, независимо от мястото на въвеждане на стоките в ЕС.

През 2035 г. ще бъде извършен преглед, за да се прецени дали тази възможност може да обхване всички търговци, когато използването на центъра стане задължително през 2038 г.

За анализ и наблюдение на данните и за прогнозиране на проблемите, преди стоките дори да са започнали пътуването си до ЕС, ще се използва изкуствен интелект. Това ще позволи на митническите органи на ЕС да съсредоточат усилията и ресурсите си там, където са най-необходими: да спират въвеждането на опасни или незаконни стоки в Съюза и да прилагат нарастващия брой законодателни актове на ЕС, с които се забраняват определени стоки, противоречащи на общите ценности на ЕС.

С днешната реформа онлайн платформите ще получат ключова роля при осигуряването на гаранции, че продаваните онлайн стоки в ЕС спазват всички митнически задължения. Това представлява съществена разлика с настоящата митническа система, при която отговорността пада върху отделния потребител и превозвачите.

Платформите ще бъдат отговорни за това да гарантират, че митата и ДДС се заплащат при покупката, така че потребителите вече да не се сблъскват със скрити такси или неочаквана документация при пристигането на колетите.

С реформата се опростява и изчисляването на митата за най-често срещаните стоки с ниска стойност, закупувани от държави извън ЕС. Хилядите възможни категории мита се намаляват до само четири.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.