Единният патент на ЕС се очаква да стартира на 1 юни

Единният патент на ЕС се очаква да стартира на 1 юни

Европейското патентно ведомство обяви, че са извървени всички необходими стъпки, за да може Единният патентен съд да влезе в сила. Понастоящем към системата са се присъединили 17 държави членки на ЕС и тя е готова да влезе в експлоатация на 1 юни 2023 г. Очаква се в бъдеще да се присъединят още държави.

"Очакваше се ратифицирането от страна на Германия и то вече е факт, което отваря вратата за една изцяло нова ера в защитата на интелектуалната собственост в Европа.", коментира проф. Владя Борисова, председател на Патентно ведомство България, цитирана от economy.bg.

"С единния патент предприятията, работещи на територията на ЕС, ще могат да се възползват от по-широка и по-ефективна патентна защита на по-ниски цени, което е особено важно за по-малките фирми. А участието на България е поредно доказателство за изключително активната ни интеграция", допълва проф. Борисова.

Единният патент ще се отрази благоприятно на европейската икономика, защото това е стъпка към създаване на единен технологичен пазар, улесняващ транзакциите в голям икономически регион.

Промяната идва на 50-ата годишнина от подписването на Европейската патентна конвенция и представлява исторически момент за иноваторите и защитата на изобретенията в Европа.

През първите месеци на 2023 г., в периода, в който вече са в сила преходните мерки, целящи да насърчат бързото приемане на новата система, са подадени повече от 2200 искания за единно действие.

Системата за единния патент ще отбележи най-важната реформа в историята на Европейската патентна система от създаването й през 1973 г.

Новата система ще позволи еднаква патентна защита във всички участващи държави-членки на ЕС, чрез една заявка за патент, подадена в Европейското патентно ведомство.

Работата на Единния патентен съд ще предостави централизирана платформа за патентни спорове в цяла Европа. Смята се, че 25-те държави-членки на ЕС, обединени в засилено сътрудничество относно пакета за единния патент, съставят общ брутен вътрешен продукт (БВП) от над 14 трилиона евро (съответстващи на 80% от целия БВП на ЕС) и включват население от близо 400 милиона души - повече от САЩ, Канада и Австралия, взети заедно.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.