2022 г. завършва с най-ниското регистрирано равнище на безработица за декември

2022 г. завършва с най-ниското регистрирано равнище на безработица за декември

Годината завършва с рекордно ниска стойност на безработицата в страната ни за декември. Отчетените от административната статистика на Агенция по заетостта 4.7% безработица за последния месец на 2022 г. регистрират най-ниската стойност на показателя за декември и продължават да бележат спад по отношение на годишната динамика - в този случай с 0.1 процентни пункта.

Започналите работа безработни през последния месец на 2022 г. са 9 938. Работа чрез бюрата по труда откриха и 154 лица от групите на пенсионерите, учащите и заетите. През месеца най-голям е делът на започналите работа в сектора на преработваща промишленост - 18,1%, следват тези в търговията - 16,8%, хотелиерството и ресторантьорството - 12,6%, държавното управление - 6,4%, хуманно здравеопазване и социална работа - 6,4%, строителството - 5,1% и други.

В края на месеца регистрираните безработни в бюрата по труда са общо 153 944, което е нарастване с 8 513 лица повече спрямо отчетените през ноември. Новорегистрираните през декември са 26 413 - с 2 669 повече от предходния месец. Други 411 души от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери също са се регистрирали в бюрата по труда през месеца.

1 770 безработни от рисковите групи са били назначени на субсидирани работни места през месеца - 76 по програми и мерки за заетост и 1 694 - по схеми на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

През месеца 179 безработни и заети лица са включени в различни обучения, а 416 са завършили започнатото през предходни месеци обучение, като са придобили нова професия или ключова компетентност.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през декември са 5 542. Най-много свободни работни места в реалната икономика са заявени в преработващата промишленост (20.5%), следват държавното управление (16.6%); хотелиерството и ресторантьорството (11.6%), търговията (11.2%), образованието (8.5%) и административните и спомагателните дейности (4.8%).

Най-търсените от бизнеса професии през месеца са: персонал, полагащ грижи за хората; персонал, зает в сферата на персоналните услуги; продавачи; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; работници в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорта; машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии; водачи на МПС и подвижни съоръжения; преподаватели; чистачи и помощници и др.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.