Европейските компании – в плен на дълговата криза и през 2013 г.

За европейските компании кризата далеч не е свършила, макар и рискът от системна рецесия да намалява и износът да се възобновява окуражително в Южна Европа. Причината е, че недостатъчният напредък в реформите на европейските институции, бързият спад на пазара на труда и бремето на публичния и частния дълг изстискват увереността на предприятията от реалната икономика, които предпочитат да останат в режим на „пауза”, в очакване на по-нататъшно изясняване на ситуацията. Това показва оценката на  риска по страни на международния кредитен застраховател Coface за 2013 г.

Ето защо компанията прогнозира задълбочаване на рецесията с -0,1% в еврозоната с последващо свиване на дейността в Южна Европа. Растежът в САЩ ще се забави (1.5%), докато развиващите се страни ще регистрират растеж, който ще е устойчив (5,2%).

В светлината на тази влошена ситуация оценките на Италия и Испания са понижени до B, след понижаване до А4 преди една година и наблюдението с негативна перспектива, реализирано през юли 2012 г. Дейността в тези две икономики в сърцето на еврозоната ще се свие през 2013 г. – с 1% в Италия и с 1,5% в Испания. Анализаторите са уверени, че испанските и италианските компании са изправени пред още една трудна година в условия на непрекъснато нарастване на случаите на несъстоятелност и все по-оскъдни банкови кредити.

Вероятността за системна криза в Европа е все по-далечна, което е добра новина. Въпреки това, активността в еврозоната ще продължи да се намалява през 2013 г.. По-слабото потребление, бюджетът на строги икономии и спадът на пазара на труда, заедно със сериозните изпитания, през които преминаха компаниите по време на голямата рецесия през 2009 г., доведоха до много и тежки случаи на несъстоятелност. Вярно е, че финансовата криза е на път да бъде решена, но кризата в реалната икономика, илюстрирана от устойчивата нестабилност на компаниите, няма да приключи към края на 2013 г. ", коментира Жан-Марк Пилю, главен изпълнителен директор на Coface.

Същевременно, докато рисковете в развитите страни се интензифицират без прекъсване от 2008 г. насам, корпоративните рискове в развиващите се страни търпят подобрение. Ето защо експертите повишават оценката на Индонезия до B, като тази оценка получават и Филипините под наблюдение с положителна перспектива. Причината е в слабата връзка с европейската рецесия, високият растеж и напредък в публичните финанси и в банковите им сектори на двете страни.

 

 

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.