Над 10 300 компании са получили 485.7 млн. лева субсидии заради коронакризата

coins-money-Pixabay

Общо 10 363 компании и организации в България са субсидирани с 485.7 млн. лева (0.4 % от очаквания БВП) по правителствените програми ПМС55 & ПМС151 за периода март-септември вследствие на кризата, породена от коронавируса. Това сочат резултатите от изследването на агенцията CBN Pannoff, Stoytcheff & Co.

Субсидираните работни места са общо 190 000, а общо наетите служители по трудов договор в получилите средствата CBN оценява на 325 000, или средния коефициент на защитени със субсидия позиции спрямо общия брой наети е 59%.

Компании и организации от всичките 18 индустрии в страната са получили субсидии, според изследването.

Най-тежко засегнатите индустрии с най-много субсидирани компании са търговията, следвана от хотелиерството и ресторантьорството и преработващата промишленост.

Най-слабо засегнатите индустрии с най-малко участници по програмите до момента CBN наблюдава във финансите, енергетиката и селското стопанство.

Най-много работни места правителството е субсидирало в преработващата промишленост (145 000). следвана от търговията (48 000) и хотелиерството и ресторантьрството (46 000).

Най-висок коефициент на субсидирани работни позиции спрямо общо наетите изследването показва в образованието (73%) добивната промишленост (69%) и транспорта и складирането (67%).

Най-голям дял субсидирани работни места от всички наети в съответната индустрия агенцията наблюдава в културата, спорта и развлеченията (4.3%), хотелиерството и ресторантьорството (4.3%) и добивната промишленост (4.1%).

Компании и организации от 78 от общо 82 сектора са получили правителствени субсидии до момента.

Ресторантьорският е най-засегнатия от общо 82 сектора с най-много субсидирани компании и организации – 1 585 или 15% дял от всички субсидирани. Сухопътният транспорт е петия най-засегнат сектор с 4.7 % дял от всички компании със субсидии.

Хотелиерството е секторът с най-много подпомогнати работни места – 15 700, и размер на получената субсидия – 35.5 млн. лева.  В първата петица преработващата промишленост е представена с два сектора - един от новите и бурно развиващи се направления, производството на автомобилни части (14 000 субсидирани места), и малко изненадващо - производството на облекло (11 000 субсидирани работни места).

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.