Предприемаческата активност в България се засилва

leadreship

Делът на българите, които са решили да се занимават със собствен бизнес, се увеличава. През 2018/2019 г. той достига 6% - най-висок от 2015 г.

Това е записано в третия национален доклад на Глобалния предприемачески мониторинг (GEM) за България, представен по време на ежегодното регионално събитие за предприемачи SEE GROWTH SUMMIT 2019.

България се намира на предни места по отношение на установени бизнеси над 3.5 г. в класацията на страните, наблюдавани от GEM, и вече може да се похвали със зрели предприемачи, с добър потенциал за развитие и подкрепа на предприемаческата екосистема.

И все пак, въпреки нарастването на предприемаческата активност в начална фаза (ПАНФ) в България, нивото остава сред най-ниските в света, констатира се в доклада.

В България има повече мъже предприемачи, отколкото жени, като съотношението жени/мъже е 0,9, което нарежда страната по-близо до ресурсно обусловените, отколкото до инвестиционно и иновационно обусловените икономики, посочва се в доклада.

Делът на хората, които планират да се заемат със собствен бизнес, достига най-ниското си ниво през 2018 г. Едва 3,9% от българите възнамеряват да стартират бизнес през следващите три години в сравнение със средно 26% в останалите инвестиционно обусловени икономики.

Негативно влияние оказва и отчетената ниска припознаваемост на възможностите за предприемачество в България (37-39%), като индивидите не се чувстват по-подготвени да стартират бизнес (19%-19.5%) и липсва възходяща динамика. И двата индикатора са значително по-ниски в сравнение със средните нива за сходни групи икономики, както и въобще. Страхът от провал нараства, но по този показател България остава сред добре представящите се икономики.

„Предприемачите в България са все по-информирани и подготвени за рисковете, които поемат, но остават скептични за предприемаческата среда. Сравнително добрата инфраструктура и олекотена бюрократична и данъчна тежест не могат да компенсират впечатлението за неравнопоставеност между определени фирми и всички останали участници в икономиката,” смята д-р Венета Андонова, автор на доклада, член на Борда на GEM България и декан на Факултета по администрация на Universidad de Los Andes, Колумбия, автор на статии и книги на тема предприемачество.

За четвърта поредна година се наблюдава превес на ПАНФ в сектори с ниска добавена стойност, ниска степен на иновации и много малък дял на интернационализация. Търговията продължава да е предпочитаният сектор за предприемачите в България и достига 49.3%.

България отчита традиционно ниско ниво на интернационализация на ПАНФ - 7.4% за 2018 г., като страната е сред четирите икономики, чиито показател е под 10%, заедно с Полша, Холандия и Испания.

Според изследването образованието е неразривно свързано с предприемаческите намерения и жизнеността на предприемаческата екосистема, тъй като засяга увереността на предприемачите, че притежават необходимите умения и знания за стартиране на бизнес.

Държавните политики и инициативи могат да оформят условията, които благоприятстват предприемаческите начинания. Националните експерти не само в България, но и в Югоизточна Европа намират дефицити в политиките за подкрепа на предприемаческите екосистеми.

Експертите дават положителна оценка за определянето на данъчни ставки на България, които не представляват невъзможна тежест за новите и разрастващите се фирми. В допълнение, правителствата в България и региона отделят все по-голямо внимание на необходимостта предприемачеството да бъде национален и регионален приоритет на политиките за растеж.

Споделете:

Сходни статии

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.