Перспективите пред заетостта се подобряват, но пазарът на труда остава под натиск

job-work-employment-3

Само 6% от българските работодатели очакват да увеличат заетостта, като назначават нов персонал, до края на годината. До 8% обаче пада делът на фирмите, които планират да съкращават хора, показват данните на Менпауър Груп, които се базират на проучване сред 426 работодателя.

Общо 79% от анкетираните фирми не планират промени при броя служители, а 7% не са сигурни дали ще съкращават хора, или ще наемат, сочат още данните на компанията.

По отношение на настоящите служители, които са включени в различни програми за задържане на работа или са пуснати в отпуск, 16% от компаниите планират да ги върнат обратно на пълен работен ден, а само 1% посочват, че ще ги освободят.

Като цяло най-песимистични за работната сила са в сектора „Други услуги“, в който влизат публичния сектор, както и секторът „Транспорт, складове, комуникации“. Болшинството фирми в сектора планират съкращения.

Съкращения до края на годината се очаква да има и в търговията на дребно.

Най-силни перспективи за наемане са отчетени във Варна, където нетната прогноза за заетостта е +6%, докато прогнозата на работодателите в Пловдив е +5%. Работодателите в Бургас и Русе предвиждат спад на заетостта, като отчитат прогнози от съответно -5% и -4%, а работодателите в София очакват замрял пазар на труда с прогноза от 0%.

Работодателите от големите предприятия (250+ служители) очакват да увеличат заетостта през следващото тримесечие, като отчитат нетна прогноза за заетостта от +8%. Работодателите от средно големите предприятия (50-249 служители) споделят слаби намерения за наемане с прогноза от 0%, а прогнозите на малките (10-49 служители) и микропредприятията (по-малко от 10 служители) са съответно -1% и -2%.

Ресторантите и хотелите, които бяха сред най-засегнати от пандемията, планират да назначават хора, както и фирмите от сектора на финансовите услуги, производствените фирми, строителните фирми и други.

Данните показват още, че 64% от работодателите, т.е. почти две трети, планират да продължат с работата от разстояние и гъвкавите работни часове. Една десета очакват, че служителите им ще работят на 100% дистанционно.

Също така работодателите предвиждат за своите служители повече възможности за изграждане и развитие на нови умения (11%), както и допълнителни здравни придобивки (11%), тъй като очакванията на работниците се променят и много от тях се надяват да се възползват от хибриден модел на работа.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.