България е втора в ЕС по използване на изкуствен интелект от фирмите

artificial-intelligence

Средно 42% от европейските компании прибягват до услугите на изкуствен интелект. Чехия (61%), България (54%) и Литва (54%) са страните, в които изкуственият интелект е най-разпространен, са изводите на Европейска агенция за основните права, базирана във Виена.

Експертите отчитат, че изкуственият интелект е особено ценен от рекламния отрасъл за насочване на рекламата към определени онлайн потребители чрез алгоритми. Коронавирусната пандемия ускори неговата още по-широка употреба, коментират те в доклад, цитиран от БТА.

Специалистите от агенцията са направили 90 интервюта с обществени и частни организации в Испания, Естония, Финландия, Франция и Нидерландия.

Европейските държави трябва да засилят разпоредбите на законодателството си, за да защитят основните права спрямо изкуствения интелект, който може да бъде източник на грешки и дискриминация, които в момента трудно могат да се оспорят, препоръчват от Европейската агенция за основните права.

"Голяма част от интереса, свързан с изкуствения интелект, се фокусира върху неговия потенциал в подкрепа на икономическия растеж. По-малко внимание се обръща на начина, по който той може за засегне основните права", посочват експертите.

Според тях изкуственият интелект е събирателно понятие, с което се обозначават технологиите, които позволяват на машините да имитират известна форма на реален интелект и да "учат", анализирайки средата, в която се намират, вместо просто да изпълнява прости инструкции. Този тип софтуер, който обединява голяма палитра от приложения (гласови асистенти, системи за гласово разпознаване, системи за лицево разпознаване, по-усъвършенствани роботи, автономни автомобили), в момента се използва както от държавни власти, така и в медицината, частния сектор и образованието.

"Един от рисковете е хората да възприемат сляпо новите технологии, без да оценят тяхното въздействие, преди да започнат да ги използват", предупреди Давид Рейшел, един от авторите на документа.

Според него изкуственият интелект може също така да накърни личния живот, като разкрие например хомосексуалността на даден човек в база данни.

Изкуственият интелект може да доведе и до дискриминация на трудовия пазар, ако например работи със заложени критерии, изключващи определени категории от населението на базата на тяхното име или адрес.

Когато европейските граждани получават погрешна медицинска диагноза или пък им се отказва социална услуга, те не винаги знаят, че решението е взето по автоматизиран начин от компютър. По този начин гражданите не са в състояние да го оспорят или да внесат жалба.

Не трябва да се забравя, че може да има и грешки, защото изкуственият интелект, създаден от човека, не е безгрешен, предупреждават експертите. Така например неотдавна британски апелативен съд прецени, че програмата за лицево разпознаване, използвана от полицията в Кардиф, "демонстрира" расови или сексистки предразсъдъци.

"Технологиите еволюират по-бързо от закона. Ние трябва сега да се уверим, че бъдещата регулаторна рамка на ЕС за изкуствения интелект е базирана недвусмислено върху спазването на човешките и основните права", подчертава директорът на Европейската агенция на основните права Майкъл О'Флаерт.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.