България е на 20-о място в Европейския съюз по дял на инвестициите от БВП

EconomicsBasics

България е на 20-о място в Европейския съюз (ЕС) по дял на инвестициите от БВП, показват данни на „Евростат" за 2017 година. През миналата година частните и публичните инвестиции в страната са достигнали 19,2% (по предварителни данни) при 18,6% през 2016 г., 21% през 2015 г. и малко над 21 на сто за всяка от годините между 2012 и 2014-та.

От 2007 г., когато България става член на ЕС, досега най-висок този дял е бил през 2008 г. - 33 на сто. През миналата година общите инвестиции (публични и частни) в ЕС са достигнали почти 3,1 трлн. евро.

Най-голям принос за това има стриотелния сектор с дял от 31 процента от всички вложения. Следвата секторите „Машини и оборудване плюс оръжейни системи (31%), „Продуктите, обект на интелектуална собственост (19%), като тази категория показва и най-силен ръст като дял от общите капиталови инвестиции.

Общите инвестиции са достигнали дял от 20,1% от БВП през 2017 г. при 22,4% десет години по-рано, точно преди глобалната икономическа и финансова криза. Това представлява спад от от 2,3 процентни пункта, уточнява „Евростат", цитирани от infostock.

Спадът е още по-силен в еврозоната: от 23,2% през 2007 до 20,5% през 2017 г. (понижение с 2,7 процентни пункта).

С най-голям дял от БВП са инвестиците в Чехия (25,2%) и Швеция (24,9%), следвани от Естония (23,7%), Австрия (23,5%), Ирландия (23,4%), Белгия (23,3%), Румъния и Финландия (и в двете 22,6%), Франция (22,4%). Пре тези дължави вложенията превишават с 20% дял от БВП.

На долния край в класацията с най-нисък дял на инвестициите от БВП са Гърция (12,6%), Португалия (16,2%), Великобритания (16,9%), Люксембург (17%), Италия (17,5%) и Полша (17,7%).

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.