Бизнес климатът продължава да се възстановява с бавни темпове

calculator-investicii1

Бизнес климатът продължава възстановяването си от рекордния спад, отчетен през пролетта, заради коронавируса, показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

Общият показател на бизнес климата нараства с 0,5 пункта през октомври спрямо септември, сочат данните. Подобрение на стопанската конюнктура е регистрирано в строителството, търговията на дребно и сектора на услугите, докато в промишлеността показателят се понижава.

Бизнес климатът в промишлеността намалява с 1,3 пункта в резултат на по-умерените очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Анкетата регистрира подобрение в мненията им за притока на нови поръчки през последните три месеца, което обаче не е съпроводено с повишени очаквания за производствената активност през следващите три месеца.

Бизнес климатът в сектора на услугите се подобрява най-силно – с 3,4 пункта. Това се дължи на благоприятните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. Същевременно се наблюдава известно подобрение и в очакванията им по отношение на търсенето на услуги през следващите три месец, което обаче няма да е съпроводено с допълнително наемане на персонал.

Бизнес климатът в търговията на дребно се увеличава с 1,3 пункта в резултат на оптимистичните очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Прогнозите им както за обема на продажбите, ), така и за поръчките към доставчиците през следващите три месеца също се подобряват.

Бизнес климатът в строителството отчита ръст от 0,6 пункта през октомври. Това се дължи на подобрените оценки на строителните предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията. Настоящата строителна активност се оценява като леко повишена, а и очакванията им за дейността през следващите три месеца са благоприятни. През последния месец анкетата отчита и намаление на броя на клиентите със закъснения в плащанията.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.