Четири предизвикателства пред финансовата индустрия и най-добрите технологични решения за справянето с тях (II част)

mobile-banking-Pixabay-3

Финансовите институции претърпяват радикална промяна, породена от нововъзникващите технологии. Много от тях търсят начини да подобрят своите ИТ резултати, да възприемат нови решения и да продължат да използват локални платформи.

Клиентите, от своя страна, принуждават финансовите институции да започнат да предоставят по-надеждни услуги, изискват по-плавно взаимодействие и искат по-голяма сигурност за своите активи.

Освен това регулаторите влизат в действие и подклаждат ситуацията, като изискват финансовите предприятия да бъдат напълно съобразени със средата. Онлайн изданието business2community.com очертава най-належащите предизвикателства в съвременния финансов сектор и предлага решения за справяне с тези препятствия.

Първа част на материала можете да прочетете тук

Поддържане на съответствие

Спазването на изискванията, законите и наредбите е изключително предизвикателно за финансовите институции. Регулаторната среда се усложни допълнително след финансовата криза от 2007-2008 г. Днес стотици и дори хиляди нови регулации тласкат финансовите институции към рационализиране на техните процеси. Технологиите могат да им помогнат да се справят дори с регулаторните проблеми.

Приемането на RegTech, или регулаторни технологии, може да бъде изходът.  RegTech предлага инструменти за управление на данъчни данни и оценка на риска, незабавни актуализации и много други.

RegTech носи стойност за бизнеса, тъй като се стреми да рационализира дейностите, свързани със спазването на нормативните изисквания. Използвайки чисто нови инструменти, компаниите за разработка на RegTech интегрират регулаторни и корпоративни платформи.

Решения, които RegTech предлага:

Опознайте клиента и услуги за борба с измамите

Инструменти за управление на данъчни данни

Инструменти и техники за идентифициране на риска

Инструменти за отчитане в реално време

Инструменти за контрол на спазването на нормативните изисквания.

За да намерят правилния доставчик на RegTech и да открият най-уязвимите области, които трябва да бъдат подобрени, финансовите институции трябва да познават регулаторните условия и да имат положителен постоянен опит с текущите дейности по съответствие.

Отговаряне на очакванията на клиентите

Съвременните клиенти са интелигентни, технически много добре подготвени и поради това изискват персонализиране на високо ниво от банковата дейност. Колкото по-млади са банковите клиенти, толкова по-добре разбират технологията и в резултат на това поставят по-високи очаквания за дигитални преживявания.

Хората на възраст от 22 до 38 години, известни също като милениали и поколението Y и Z, оказват най-голям ефект върху дигитализацията на финансовите услуги. При анкетирането представителите на поколението Y представляват почти 50% от потребителите на мобилно банкиране.

Въз основа на тази тенденция банките могат да очакват бъдещите поколения, напр. Z, да бъдат още по-ангажирани с дигиталното банкиране и технологичните решения. За разлика от тях представителите на бейби бумърите и поколението Х – хора на възраст 40-54 години, обикновено предпочитат комуникация на живо и посещават физически институциите.

За да могат финансовите институции да удовлетворят изискванията и очакванията едновременно по-възрастните и по-младите си клиенти, те трябва да възприемат хибриден банков модел, който интегрира цифровия опит в традиционните банкови клонове.

Хибридният банков модел разполага със станция за самообслужване, снабдена с модерни инструменти, управлявани от изкуствен интелект, за клиентите, които могат лесно да получат достъп до банковата си сметка без никаква човешка помощ. Клиентите, които предпочитат комуникация на живо с банковия персонал, могат да използват цифровата станция, за да уговорят среща с финансов съветник и да получат необходимата услуга без да чакат на опашка.

В обобщение, финансовите институции могат да успеят и да имат значително предимство пред своите конкуренти, ако започнат своята дигитална трансформация. С въвеждането на изкуствен интелект, роботика и регулаторни технологии те могат да разчитат на иновации, ефективно да се справят с препятствията, да останат в съответствие с нормативната уредба и да прогресират.

Не на последно място е удовлетвореността на клиентите. За да постигнат най-високо ниво на лоялност на потребителите, финансовите фирми трябва да използват комбинация от традиционно и цифрово банкиране. Синергията на решенията може да помогне на финансовите институции да постигнат своите бизнес цели.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.