Фирми и научни организации ще се състезават за 855 млн. евро от ЕС

team

Европейската комисия отвори последния кръг от конкурси по програмите „Информационни и комуникационни технологии” и „Социално-икономически и хуманитарни науки” от Седма рамкова програма на ЕС за настоящата финансова рамка 2007-2013. Общото финансиране за всички участници е 855 млн. евро. Възможностите за кандидатстване пред потенциални български кандидати бяха представени днес от експерти от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) – управляващ орган на програмата на национално равнище.

С най-голям бюджет, 705.5 млн. евро, е конкурсът по програма „ИКТ”, в рамките на който документи за участие ще се подават между 10 юли 2012 г. и 15 януари 2013 г. От общия обем на средствата, 146.4 млн., или над 20%, са предвидени за проекти, свързани с инфраструктури за мрежи и услуги. Ще се приемат предложения в областите: софтуерен инженеринг, услуги и облачни изчисления, цифрово предприятие, социални медии и експериментални изследвания в бъдещия интернет.

По раздела “Информационни и комуникационни технологии за здравеопазване, достойно остаряване, социално приобщаване и управление” ще бъдат отпуснати 142.9 млн. евро. Проектите трябва да са свързани с идеите за виртуален физиологичен човек, ИКТ за управление и моделиране на здравни политики и колективни платформи за повишаване на осведомеността за устойчивост и социални иновации.

Общо 136.5 млн. евро е бюджетът на тематична област “Алтернативни пътища за разработване на компоненти и системи”. Проекти, свързани с роботика ще бъдат финансирани с 90 млн. евро.

Около 43 млн. евро са отделени за проекти в областта на “ИКТ за творчество и учене”. Предложенията на тема “Бъдещи и нововъзникващи технологии” ще бъдат финансирани общо с 35 млн. евро.

Предложенията за проекти за получаване на финансиране от ЕК се подават от международни консорциуми, съставени от представители на различни страни-членки на ЕС или асоциирани по програмата държави. Всички специфични изисквания към предложенията са разписани в Работните програми за 2013 г. и ръководствата за кандидатстване, уточняват от транспортното министерство.

По програма „Социално-икономически и хуманитарни науки” с бюджет от 98 млн. евро може да се кандидатства до 31 януари2013 г., а по програма „Наука в обществото” с бюджет 51,7 млн. евро документи се подават до 16 януари2013 г.

В рамките на програмата са обявени два конкурса. първият е за набиране на предложения за големи изследователски проекти с бюджет за всички участници 30 млн. евро. Българските кандидати трябва да се включат в консорциум с поне 5 организации от 5 различни държави на ЕС или страни, асоциирани към съюза. Вторият конкурс ще подкрепи малки и средни научни проекти на обща стойност 68 млн. евро. Някои от областите, които ще бъдат финансирани са: “Европа в света” - 17.5 млн. евро и "Растеж, заетост и конкурентоспособност в общество базирано на знанието”-14.5 млн. евро. Нашите институти и компании трябва да потърсят поне трима партньори от три държави от ЕС, за да участват в такъв проект.

От 2007 г. досега са организирани шест годишни конкурса за подаване на предложения по програма “Подкрепа за ИКТ политики”. Договорени са 3 788 670 евро за 38 български организации. Десет са проведените конкурсни сесии по програма “ИКТ” от Седма рамкова програма. До този момент е спечелено финансиране в размер на 11 609 379 евро за 62 български участници в 57 проекта. В момента тече оценяването на девети конкурс. По програма “Наука в обществото”, в която има дейности, свързани с информационни и комуникационни технологии, от 2007 до2010 г. са договорени 1 194 908 евро за 11 български участници в 11 проекта, припомнят още експертите.

 

 

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.