Уникредит Булбанк финансира до 90% от разходите по европроекти за внедряване на ERP системи

euromoney

УниКредит Булбанк финансира до 90% от разходите за инвестиции в ERP системи за управление на бизнеса, които се внедряват съгласно одобрен проект по програмите на Европейския съюз. Тази възможност за финансиране на иновативни инвестиции беше представена от Даниел Енчев, мениджър на сектор „Европейски фондове“ в УниКредит Булбанк по време на Националната конференция „ERP проблеми и решения”. Заемът може да бъде отпуснат за срок до 120 месеца и гратисен период до 12 месеца.

При желание на бенефициента за използване на авансово плащане по проекта банката осигурява гаранция в размер на до 50% от размера на безвъзмездната помощ.

Бенефициентите по програмите на ЕС могат да се възползват и от облекчени изисквания за обезпечение на кредитите и банковите гаранции за авансови плащания като част от съвместна инициатива на финансовата институция и Националния гаранционен фонд.

Предлага се и възможност за финансиране на консултантски услуги по разработването на техните проектни предложения клиентите. То може да бъде до 100% от размера на разходите, но не повече от 30 000 евро. Банката предлага гратисен период до 6 месеца и срок на кредита до 24 месеца.

Фирмите, които нямат одобрен проект по програма на ЕС, могат да кандидатстват за финансиране на ERP при преференциалните условия на инициатива на Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) JEREMIE. Чрез нея фирмите предоставят обезпечение не повече от 50% спрямо размера на искания кредит и получават намаление на лихвените нива.

По линия на JEREMIE ЕИФ гарантира 80% от размера на допустимия кредит, като фирмите не заплащат такса за предоставената гаранция. Кредитите се отпускат за срок от 12 до 72 месеца.  За сравнение, за гаранциите от Националния фонд се заплащат такси в зависимост от типа на финансираните разходи и устойчивостта на фирмите-кандидатки, а гарантираната сума не може да надхвърля 50% от стойността на проекта.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.