Стамен Янев: България може да се превърне в регионален лидер чрез инвестиции и иновации

Invest-1

Основна цел на Българската агенция за инвестиции /БАИ/ е да привлича инвеститори най-вече в сферата на производството. Това каза изпълнителният директор на БАИ Стамен Янев по време на Петия конкурс, обявен от Съвета по иновации и развитие на технологиите при Българската търговско-промишлена палата (БТТП). Същевременно това производство трябва да бъде високотехнологично, да бъде носител на иновационни идеи, допълни той и подчерта, че това е приоритетна задача, свързана с изпълнението на Иновационната стратегия за интелигентна специализация.

По време на събитието Стамен Янев връчи награда на фирма NutriGen, първата българска компания, която предлага индивидуални решения в сферата на нутригеномиката, разработени на базата на уникалния ДНК профил на всеки човек. Фирмата използва набор от генетични изследвания, съобразени с най-актуалните тенденции в контекста на персонализираната медицина.

Те представляват иновативен и доказано работещ метод за изследване, подкрепен от науката и доказал ефективността си в сферата на здравеопазването. Предлагат набор от генетични изследвания, с помощта на които може да се определи генетичният потенциал на изследваното лице, както и да се установят здравните рискове, към които е налице генетично предразположение.

Стамен Янев определи постиженията на компанията, като визиолизирана дефиниция на заложеното от Министерство на икомиката /МИ/ в Иновационната стратегия за интелигентна специализация, а именно проекти в сферата на био и нано технологийте. България може да се превърне в регионален лидер на иновациите и отбеляза, че всяка иновация е свързана с инвестиции, а лидерството е равно на иновации плюс инвестиции

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.