Ръст на кредитирането за МСП и по-ниски лихви прогнозира Уникредит

1152637_chart

През 2013 г. се очаква значително нарастване на кредитите за малки и средни предприятия, благодарение на различни инициативи, финансирани с европейски средства. Същевременно, в условията на по-ниско търсене на заеми от домакинствата и умерен растеж на корпоративното кредитиране, подобряването на ликвидността на банките ще доведе и до намаляване на лихвите. Това прогнозира главния икономист на УниКредит Булбанк.

Ръстът на корпоративните кредити ще се запази на приблизително същите нива както година по-рано, обясни Павлов в рамките на пресконференция, на която финансовата институция представи прогнозата си за 2013 г. Според анализа на Уникредит, и през тази година ще продължи двуцифреният ръст на кредитите за земеделие. Това обаче до известна степен ще бъде компенсирано от преустановяване действието на някои еднократни фактори, които подкрепяха ръста на корпоративния кредит през изминалата година – най вече инвестициите във ВЕИ и довършването на някои големи търговски центрове, за които беше поет ангажимент за финансиране още преди началото на кризата, посочват икономистите.

Очакванията на анализаторите на банката за развитието на сектора в страната са за намаляване на лихвите и по депозитите и по кредитите. Това ще се дължи на подобряване на икономиката на България, а и на Европа като цяло.

„Макар и в по-малка степен ще има известен ръст и на кредитите в подкрепа на мерки за подобряване на енергийната ефективност, както и известно увеличение на оборотните кредити за експортно-ориентираните компании особено през втората половина на текущата година, когато растежът в еврозоната ще започне да се ускорява“, смята главният икономист на банката.

Според прогнозата, финансовата задлъжнялост ще продължи да намалява в повечето страни в ЕС, което се отнася както за фирми и домакинства, така и за държавния дълг. България обаче е поставена в по-благоприятна позиция, тъй като у нас независимо от кризата публичният дълг продължи да намалява, а междувременно че редуцирането на финансовата задлъжнялост в сектора на домакинствата навлезе в заключителната си фаза.

Същото обаче не може да се каже за корпоративния сектор, където задлъжнялостта остава най-висока. Причината за това е наличието на високата концентрация на дълг в определени сектори на икономиката на старта на кризата, както и фактът, че намаляването на финансовата задлъжнялост по дефиниция протича бавно. Една допълнителна причина за това е и отказът на държавата да се ангажира с мерки, насочени към активизиране на процеса на финансово преструктуриране на фалирали компании, посочват анализаторите.

„Лошите кредити ще останат завишени през 2013 г., но те са на ниво, което е управляемо и няма да доведе до спасяване на банки със средства на българските данъкоплатци”, коментира още Кристофор Павлов.

По данни на банката, към момента изчистването на балансите на финансовите институции от лоши кредити изглежда по-лесно, тъй като те са в заключителната фаза на процеса на абсорбиране на загуби и еднократно излизане дори и на голяма загуба се преглъща по-лесно. Според анализа, изчистването на загубите в резултат от спукването на балона с цените на недвижимите имоти и рецесията от 2009 г. ще приключи към края на 2014 г.

Лошите кредити като дял от всички отпуснати заеми ще се движат разнопосочено в следващите месеци, като в края на 2013 г. ще останат без значима промяна спрямо година по-рано. Очакванията са провизиите за цялата година да достигнат 1.17 млрд. лв. Така печалбата след данъци на банковата система ще намалее със 17% на годишна база до 471 млн. лв. По този начин възвращаемостта на капитала ще остане под цената на капитала за пета поредна година.

Споделете:

Сходни статии

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.