Работодатели планират увеличение на работната ръка

emloyment-2

Работодателите от всички 10 индустриални сектора очакват увеличение на работната си сила през първото тримесечие на 2016 година, става ясно от обзорното изследване на Менпауър за заетостта през първото тримесечие на следващата година.

Данните показват, че българските работодатели очакват темпото на наемане за първото тримесечие на 2016 г. да остане относително стабилно в сравнение с последните отчети. Коригирана съобразно със сезонните колебания, прогнозата е +10%. Плановете за наемане остават непроменени както спрямо предходното тримесечие, така и спрямо същия период на миналата година.

“По подобие на четвъртото тримесечие на 2015 г., плановете за наемане остават позитивни, но чуждестранните инвестиции намаляват,” каза Надя Василева управляващ директор на Менпауър България, Сърбия и Хърватия.

Във всички четири категории работодателите очакват увеличение в числеността на персонала си през периода януари-март. Най-много нови назначения прогнозират работодателите от големите и малките предприятия, които отчитат нетни прогнози за заетостта от съответно +15% и +13%. При средните предприятия прогнозата е за +12%, а при микропредприятията работодателите очакват +3%.

Работодателите във всички пет региона имат намерения да наемат

През следващото тримесечие се прогнозира нарастване в числеността на персонала във всички пет изследвани региона. Най-високи намерения за наемане има в Русе, където работодателите очакват да увеличат персонала си с 16%. Стабилен ръст в броя заети лица очакват и работодателите в Пловдив, където прогнозата е за 15%. Стойността й за Варна пък е 13%. Софийските работодатели отчитат предпазлив оптимизъм, с прогноза за 9% ръст на новите служители, а най-скромни прогнози имат работодателите в Бургас - 5%.

В сравнение с предходното тримесечие, работодателите във Варна отчитат подобрение с 2 процентни пункта. В Бургас, Русе и София прогнозите остават относително стабилни. Работодателите в Пловдив не отчитат промяна спрямо отминаващото тримесечие. На годишна база прогнозите за наемане се засилват в три от петте региона.

„Има известни инвестиции насочени към Русе. Една от тях е от компанията „Керос България”, която произвежда плочки. Компанията планира да удвои производството във фабриката си в Русе. Инвестициите са на стойност 9 милиона лева. През 2009 г. компанията е имала 100 служители, в момента те са 170”, заяви Василева.

Работодатели от всички десет сектора планират да наемат през първото тримесечие на 2016 г.

През периода януари-март се очаква увеличение в числеността на работната сила във всички 10 изследвани стопански отрасъла. Най-големи очаквания има в производствения бранш и в хотелиерството и ресторантьорството, където се очаква ръст на заетостта с 18%. Стабилно повишение в числеността на персонала, а именно 14%, се очаква в още три бранша: строителство; финанси, застраховане, недвижими имоти и бизнес услуги; транспорт, складове и комуникации. Най-слаби прогнози от 3% се отчитат както в сектора електричество/газ/вода, така и в публичния и социален сектор.

Спрямо предходното тримесечие изгледите за назначения на служители се подобряват в 7 от 10-те икономически отрасъла. Най-забележително повишение с 9 процентни пункта се отчита в сектора транспорт, складове и комуникации. Работодателите от бранша електричество/газ/вода отчитат подобрение с 5 процентни пункта, а прогнозата за хотелиерството и ресторантьорството е с 4 процентни пункта по-силна.

В сравнение със същия период на миналата година, прогнозите са по-слаби в 5 от изследваните 10 бранша. Най-забележим спад от 12 процентни пункта бележи публичният и социален сектор, а работодателите в търговията на едро и дребно отчитат понижение с 5 процентни пункта.
 

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.