Представят грантова процедура за внедряване на иновации

cash

От 7 до 14 юни 2013 г. управляващият орган на оперативна програма “Конкурентоспособност” организира информационна кампания за най-новата процедура по програмата - „Внедряване на иновации в предприятията". Инфодните, в рамките на които ще бъдат представени допустимите кандидати и дейности, изискванията при подготовка на проектно предложение, кандидатстване и изпълнение на проектите, ще се проведат в София (07.06.2013 г.), Пловдив (11.06.2013 г.), Бургас (12.06.2013 г.), Варна (13.06.2013 г.) и Велико Търново (14.06.2013 г.)

Основната цел на процедурата е да се повиши ефективността и конкурентоспособността на българските предприятия чрез предоставяне на подкрепа за внедряване на иновативни продукти (стоки или услуги) и процеси с потенциал за успешна пазарна реализация. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 88 012 350 лева. Могат да кандидатстват микро, малки, средни или големи предприятия, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 10.07.2013 г., припомнят от администрацията на оперативната програма.

Графикът за провеждане на информационните дни, регистрационната форма за участие и програмата са публикувани на интернет страницата на ОП „Конкурентоспособност".

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.