Пет нови стартъпа в портфолиото на LAUNCHub

LAUNCHub

Българският инвестиционен фонд и акселератор LAUNCHub обяви седем нови инвестиции в стартиращи фирми, пет от които са в нови компании. В началото на месеца към портфолиото на фонда се присъединиха гръцката компания Codebender, както и българските StatAce, EdHub, Play for Job и Cloudrunner.

Освен петте нови вложения в LAUNCHub са факт и две последващи инвестиции в две от компании на фонда – Dragon Inside и Deed. С това към към 1 септември 2013 , LAUNCHub вече е инвестирал в 25 компании от 5 страни - България, Македония, Хърватска, Румъния и Гърция, а вложеният ресурс възлиза на приблизително 2 милиона евро.

Codebender е онлайн платформа за програмиране на Arduino, която може да се използва от любители на електрониката, професионални инженери, както и дизайнери. StatAce е онлайн софтуер за статистически анализи, който предлага ефикасна обработка на голямо количство данни, лесна употреба, споделена среда за екипна работа, пазар за статистически процедури и гъвкав абонаментен модел. Play for Job е онлайн платформа под формата на игра, която цели да подобри процеса при предлагане на работни места и набиране на хора. Едхъб разработва платформа, базирана на ново поколение образователни информационни технологии, която ще улесни софтуеърните компании в интегрирането на продуктите им към училищните информационна инфраструктура. CloudRunner е платформа за автоматизация, която улеснява управлението и поддръжката на IT инфраструктурата и може да се използва в целия цикъл на създаване на софтуер - от изграждане и тестване до инсталиране, конфигуриране, управление и одитиране.

За краткия период от създаването на LAUNCHub, сийд фондът е успял да реализира последваща инвестиция за 28% от портфолиото си, да привлече ко-инвестиции за 20% от тях и е в процес на преговори за инвестиции от типа Серия А за две от своите компании.

“Макар и в кратката си история до момента, може да се каже, че компаниите от портфейла се развиват доста добре и с една много голяма част от тях отчитаме наистина отлични резултати. За нас е изключително важно да открием наистина обещаващите предприемачи във високите технологии. Не случайно процесът, с който LAUNCHub разглежда предложения за инвестиционни възможности е целогодишен и непрекъснат. Фокусът ни пада предимно върху екипи, които са в малко по-напреднала фаза, имат изгареден екип и са близо до прототип. При нас всеки, който желае може целогодишно да изпрати своя проект за разглеждане. Разчитаме много и на участието си в събития, за да разпознаем най-добрите предприемачи, много контакти, срещи и презентации. В края на месеца ще обявим и специална форма за кандидатстване, но идеята ни е да сме максимално отворени и всеки да може да ни представи проекта си веднага, без да чака определен период в годината. От своето създаване до момента, екипът на LAUNCHub е разгледал над 1000 инвестиционни възможности в областта на високите технологии, предимно от България, Македония, Румъния, Хърватска и като цяло региона на Югоизточна Европа”, заявиха от LAUNCHub.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.