Нов финансов инструмент по JEREMIE осигурява 150 млн. евро за нисколихвени кредити за МСП

cash

Управляващият орган на оперативна програма „Конкурентоспособност’’ представи новия револвиращ финансов инструмент за финансиране на малките и средни предприятия по линия на инициативата на Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) JEREMIE. Новият продукт – „Инструмент за предоставяне на финансиране чрез поделяне на риска“ (FRSP – Funded Risk Sharing Product) цели намаление от поне 50% на лихвените нива по заемите, отпускани на компаниите.

На банките, които бъдат одобрени да оперират със средствата от ЕИФ, ще бъдат отпуснати 150 млн. евро с нула процента лихва за период от три години. От своя страна, те ще трябва да осигурят същия обем финансиране при техния лихвен процент. При комбинирането на двата ресурса лихвата ще намалее поне наполовина. Тъй като на пазара липсва дългосрочно кредитиране, този инструмент ще предлага дългосрочно финансиране до десет години, коментират от управляващия орган на програмата.

При селекцията на банките с най-голяма тежест ще е критерият за предложен нисък лихвен процент. Очаква се отпускането на заемите да стартира през есента.

Споделете:

Сходни статии

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.