Над 6 пъти са нараснали чуждите инвестиции в България

economyyyy

През периода януари-май 2012 г., преките инвестиции на чужди компании в България са нараснали над 6 пъти в сравнение със същия период на миналата година, показват данните на БНБ. Докато през първите 5 месеца на 2011 г. ПЧИ възлизат на едва 72.2 млн. евро, или 0.2% от БВП на страната, през 2012 г. общият им обем е 473.8 млн. евро, или 1.2% брутния вътрешен продукт – все още далеч под нивата на чуждите вложения в предкризисните години.

Според статистиката на БНБ, нарастване има както и при привлечения дялов капитал, така и при инвестициите на чуждестранни лица в недвижими имоти.  В същото време обаче, докато през първите 5 месеца на 2011 г. реинвестираната у нас печалба на чуждите компании да е била в размер на 39.4 млн. евро, то през настоящата година сумата е едва 22.5 млн. евро.

По държави,  най-големите преки инвестиции в страната за периода януари –  май 2012  г.  са Нидерландия (394.7 млн. евро) и Швейцария (105.5 млн. евро). Най- много средства са били изтеглени обратно от фирми от Германия (-247.3 млн. евро), Великобритания (-65.8 млн. евро) и Гърция (-62.6 млн. евро). Отрицателните парични потоци се дължат основно на плащания по вътрешнофирмени кредити в съответствие с погасителните планове на предприятията, посочват от БНБ.

Раздвижване има и при българските инвестиции в чужбина – през януари – май 2012 г. се увеличават със 66.1 млн. евро, при увеличение в размер на 56.6 млн. евро година по-рано.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.